Subsidie voor opknappen kerken en molens in regio

0
825

TJERKWERD –  Een groot aantal Friese monumenten kan een flinke opknapbeurt tegemoet zien dankzij subsidie van de Provinsje Fryslân. Voor de restauratie van de Johannes de Doperkerk in Parrega en het orgel wordt € 123.000 beschikbaar gesteld door de Provinsje. Ook voor het opknappen van de kerk en toren in Spannum, de Pankoekster Mole in Witmarsum en molen Beabuorren bij Tjerkwerd komt subsidie beschikbaar.

In totaal worden 87 objecten ondersteund waaronder 47 molens. Ook vier gemeentelijke monumenten krijgen subsidie. Gemeenten leveren in deze categorie een even grote subsidie als de provincie. De provinciale subsidie bedraagt bijna € 3 miljoen. Dat is inclusief het geld dat het Rijk voor de restauratie van rijksmonumenten aan de provincie doorgeeft. Omdat eigenaren en anderen, zoals fondsen, er ook geld in stoppen, komt de totale investering uit op bijna 8 miljoen euro. Dat is niet alleen goed voor het behoud van deze monumenten. Er komen zo ook meer opdrachten voor de bouw- en restauratiesector, die last heeft van de economische crisis.

Subsidieaanvragen die zijn toegewezen:

 • Oosthem, kerk aan de Cingel: 1  € 27.534
 • Parrega, Johannes de Doperkerk en orgel:  € 122.897
 • Spannum, NH kerk en toren: €132.957
 • Easterlittens, spinnekop molen op Wieuwens: € 48.570
 • Baaium, Amerikaanse windmotor bij Kleasterwei 7: € 6014
 • Tjerkwerd, windmotor Jousterp: € 7500
 • Hartwerd, windmotor Oudecloostervaart 1: € 4403
 • It Heidenskip, De Snip, Heidenskipsterdyk 3: €7500
 • Witmarsum, Korenmolen de Onderneming: € 7500
 • Cornwerd, Cornwerdermolen: € 7500
 • It Heidenskip, De Hoppe / It Skar: € 7500
 • It Heidenskip, tjasker, Heidenskipsterdyk 31: € 4492
 • Witmarsum, Pankoekstermole: € 101.473
 • Tjerkwerd, Molen Beabuorren: € 48.527
 • Allingawier, NH kerk en toren: € 66.067
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelHet Concours
Volgend artikelMat januari 2013