Uitnodiging Dodenherdenking Donderdag 4 mei 2017 in Tjerkwerd

0
830
dodenherdenking17j.jpg

Op donderdag 4 mei herdenken wij de oorlogsslachtoffers. Bij de St Petruskerk wordt de dodenherdenking gehouden bij het monument “ Opdat wij niet vergeten” . Het thema voor 2017 is: “”Geef vrijheid door”.Wij nodigen u uit deel te nemen aan deze herdenking. We verzamelen om 19.00 uur op het schoolplein van CBS de Reinbôge. Om 19.20 uur lopen we, in stilte, gezamenlijk naar het Waltahuis, waar de stille tocht naar het monument begint.
 
4 mei comité Tjerkwerd
(Anita Hekkema, Heleen Wilts, Foekje Bakker, Joke de Jong, Geertje Bakker en Mireille Galema)
 
Om de herdenkingen in stand te houden, kunt u (ter bestrijding van de onkosten) een gift doen bij het verlaten van het kerkhof of een gift overmaken op bankrekeningnummer: NL 13 ABNA 097085800 , ten name van Dorpsbelang o.v.v. bijdrage 4 mei comité Tjerkwerd

LAAT EEN REACTIE ACHTER