Van der Goot’s Timmerbedrijf, Waltaweg 35

0
1230
waltawei5 (2)

Op de foto Bessel Bak, bedrijfsleider Van der Goots timmerbedrijf te Tjerkwerd. In 1955 kocht P v.d. Goot uit Hieslum het  timmerbedrijf van Paulis Zijlstra. Hij ging er niet zelf wonen  maar zijn bedrijfsleiders woonden in het huis naast de timmerschuur. Eerst zijn knecht Bessel Bak (was onderduiker in Hieslum). Toen Bak naar Sneek ging kwam  Aant Boersma (oomzegger van Piet v/d Goot). Boersma ging naar Koudum, de zaak was in die tijd verkocht aan Yde Schakel van Exmorra, dat was ook een oomzegger van Piet van der Goot. Hij heeft het vak daar geleerd. Daarna hebben Gerrit en van Slageren de zaak overgenomen, van Slageren was de buurman van Pieter van der Goot te Parrega.

NR733 B Bak
Rechts Bessel Bak, en links Jan Oostenveld, knecht van concurrent Willem Wijnja op de fiets.

Hieronder wat advertenties van Van Der Goot’s Timmerbedrijf;

VdGoot

VdGoot (9)

VdGoot (8)

VdGoot (6)

VdGoot (5)

VdGoot (4)

VdGoot (3)

VdGoot (12)

VdGoot (11)

VdGoot (10)

nota 10 vd goot
Rekening van v/d Goot aan G.Mulder.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelNaaiclub en Naaischool
Volgend artikelOuderkerken