Van Panhuysweg 10

0
986
NR608

Paulis Schuil liet deze boerderij bouwen voor zijn zoon Auke Schuil. Auke was getrouwd met Trijntje Struikmans. Twee jaar later stierf Auke aan longontsteking. Daardoor kwam Jacobus Engelsma op de plaats. Jacobus was getrouwd met Jantje van Dijk.

Hun zoon Jelle trouwde met Froukje Wiersma en zijn kwamen in 1928 op de plaats.
Van 1934 tot 1937 heeft Meinte Oppedijk en Ida Henderika Haanstra er gewoond.
Johannes Kooistra en Sjoerdje Groustra to 1939.

Ruurd Jorritsma slaget in Exmorra kocht de plaats en woonde er tot 1960 in. Pieter Sieks Postma en Willy Huitema van 1960 to 1963. Zij werden daarna boer in West-Duitsland.
Zijn broer Pierius Sieks Postma en Lena van Broekhoven hebben er van 1963 tot 1971 in gewoond. Zij gingen daarna terug naar Zuid-Holland. Sjoerd Breeuwsma en Tetje Cnossen wonen er vanaf 1971 in.

NR609
Engelsma op de fiets.
van Panhuysweg 10..
Rond 1990 (foto G.Mulder).
van Panhuysweg 10
Rond 1990 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER