Vleermuizenzolder klaar

0
573
Vleermuis 2

TJERKWERD – De vleermuizenzolder in de Sint Petruskerk van Tjerkwerd is klaar. De Workumer aannemer Bouw 75 heeft vorige week de laatste hand gelegd aan de f180.000 kostende opknapbeurt, zodat de vleermuizen de komende dagen weer kunnen komen.

Zoals gemeld trekt ieder jaar een kolonie van ongeveer duizend vleermuizen uit Zuid-Limburg naar deze kerk; een voor West-Europa unieke kraamkamer. Onder het plankier in de nok is een laag van kunststof aanqebracht, waardoor de uitwerpselen van de vleermuizen. het houten gewelf niet, meer kunnen aantasten.  Naast de f73.000 van minister Braks. Heeft de kerkvoogdij van het Wereldnatuurfonds f10.000 ontvangen. De provincie en de gemeente Wûnseradiel hebben ieder f26.000 geleverd. De rest moeten de Tjerkwerders door middel van acties en rommelmarkten zelf vergaren.

Vleermuis 1

Het gewelf is ook vernieuwd, zoals de foto laat zien. Van de eeuwenoude kerk, die in de zeventiende eeuw, ook al eens is opgeknapt, zijn de buitenkant en het interieur onder~ handen genomen. Bij de restauratie van de kerkbanken en het weghalen van de houten vloer is een hele rij grafstenen te voorschijn gekomen. de kerkvoogdij wist van het bestaan van enkele zerken af. maar stond verbaasd over de ontdekking.

Op de foto een werknemer van Bouw 75 met rechts de brede grafsteen van Bangma (†1653), mederechter in Wonseradeel, en echtgenote Pietie Feddes Siccama met nazaten. De smalle grafsteen links is van D. Abrahamus (†1778), predikant te Tjerkwerd en Dedgum. De oude houten vloer komt niet terug, zodat men de stenen kan blijven bewonderen. In juni kan de Hervormde gemeente weer van de kerk gebruik maken. De interne restauratiekan niet helemaal worden afgemaakt: de restauratie kost al f700.000 en meer geld heeft de kerkvoogdij voorlopig niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER