Waltaweg 39

0
928
kerk (1)

De gereformeerde kerk van Tjerkwerd. In 1891 is de Gereformeerde kerk gesticht. De eerste dienst was op 1-4-1892 bij ds. O de Roos te Oudega(W). In 1895 werden er 40 obligaties van 25 gulden uitgegeven. Daarvan werd de kerk, de consistorie en de kosterswoning van gebouwd. De kerk had plek voor 60 mensen.

krant

kerk (2)

Dominees waren:

  • 14-4-1957 ds. J.Schelhaas.
  • 1962 tot 1967 van Zuilen.
  • 1979 tot 1983 ds van Helden.

kerk (5)

kerk (7)

kerk (9)

kerk (4)
Links van de kerkdeur staat Rinze de Jong, in de deur opening Feike Jorritsma en Jeltje Johanna Kers, Feike of Johannes (zoon van Egbert Jorritsma). Daarnaast, rechts naast de deur is Jelly de Jong.

Foto is waarschijnlijk gemaakt bij 50 jarig huwelijksjubileum van Feike en Jeltje in 1968.

kerk (6)
ds. J.Schelhaas.
kerk (8)
ds. van Zuilen.
kerk (10)
ds van Helden.

sluiting

Gereformeerde kerk van Tjerkwerd sluit deuren
TJERKWERD – De gereformeerde kerk van Tjerkwerd heeft afgelopen zondag voor het laatst dienst gedaan. Na ruim 95 jaar. De kerk en de kosterswoning worden verkocht. Het geld komt ten goede aan de hervormde gemeente van Tjerkwerd, de gereformeerde kerk van Oudega (W.), de zending en de generale kas van de Gereformeerde Kerken.

Ds. P. J. van Helden uit Ridder-kerk mocht zondag (5-7-1987) de laatste dienst leiden, omdat hij het langst predikant is geweest in Tjerkwerd. Hij diende zes jaar in de gemeenten Exmorra, Allingawier, Gaast, Ferwoude en Tjerkwerd, om precies te zijn van 1978 tot  1984. Voor hem stond ds. A. van Zuylen in Exmorra-Allingawier en Tjerkwerd (van ’62 tot  ’67), daarvoor was   ds. J. Schelhaas predikant    (’57-60) De gemeente is sinds de  oprichting in 1981 liefst 65 jaar vacant geweest.

De afgelopen jaren werd het steeds moeilijker het geestelijk leven in stand te houden. Er waren geen nieuwe ambtsdragers te vinden en verschillende leden verhuisden naar andere plattsen. Bij het vertrek van de laatste predikant werd de bijzondere band met Gaast en Exmorra verbroken.Uiteindelijk waren er nog 55 zielen. Die zullen nu een geestelijk onderdak vinden in de gereformeerde kerk van Oudega, van Workum of in de hervormde gemeente van Tjerkwerd. Ds. Van Helden zei bij de sluiting: “De gebouwen gaan dicht. Maar de evangelieprediking zet door. Daar moeten we meer en meer naar zien”. De koster krijgt een ambtelijke woning van de gemeente. Hij  is brugwachter geworden.

te koop
De kerk staat te koop.
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelWaltawei 15
Volgend artikelWaltawei 25