Wapens en vlaggen

0
1257
vlag188
Wapen van de Haitsma – Muliers

NR498

Wapen van de Haitsma – Muliers
Wapen van de Buwalda’s van Jonkershuizen

buwaldawapen

Wapen van de Buwalda’s van Jonkershuizen
Wapen van Homminga en Buwalda op Eemswoude. Op de boerderij van Jelle Twijnstra.

NR433

Wapen van Homminga en Buwalda

vlag188

Vlag van Tsjerkwert

De vlag is wel bekend. De kleuren zijn rood, wit en groen.

Vlag van tsjerkwert Dorpswapen van tsjerkwert. Is het voeren van een wapen door een dorp een niet onder willen doen voor de steden, die alle belangrijke stukken en dokumenten met hun wapen bezegelden? Is het een opbieden tegenover andere dorpen, die geen wapen hadden! Is het een zich bewust worden van eigen waardigheid, dat de dorpen zich een eigen wapen gingen aanmeten? Of is het een optreden naar buiten dat een wapen noodzakelijk maakte?

Wapentsjerkwert

Dorpswapen van tsjerkwert

 

De vlag is wel bekend. De kleuren zijn rood, wit en groen. Ook het wapen heeft deze kleuren; het wit is hier echter het edele metaal zilver. Het hoofdbestanddeel in dit wapen is wel het groene veld met de drie spitsruiten. Deze wapen figuren komen uit het wapen van de familie Van Walta. die eeuwen lang “de Waltastins” bij Tjerkwerd heeft bewoond, en van waaruit het dorp heeft beheerst, De ruit is een rechtssymbool. De “pompeblêdden” in het schildhoofd herinneren ons aan de vroegere meren in dit gebied.
“Voor 1795 was het dorp een vorm van organisatie, die zich bezig  hield  met de waterstaat en zeer in het bijzonder met het bestuur en de rechtspraak in relatie tot de grietenij. De dorpsvolmachten en dorpsrechters waren daarvan de uitdrukking”   (Ecyciopedie van  Friesland). Mij dunkt, dat we op dit gebied het ontstaan van  dorpswapens kunnen verklaren, hoewel ongetwijfeld ook de andere veronderstellingen een zekere rol hebben kunnen spelen. De mens heeft altijd gezocht naar symbolen die hem of een bepaalde gemeenschap representeren.    Het betrof hier dus een presenteren van de dorpsgemeenschap zowel naar binnen als naar buiten, naar het Grietenijbestuur waar het dorp een besturend onderdeel van was.
Cammingha’s

NR50a

Cammingha’s
Cammingha’s

NR050

Cammingha
Donia’s

NR050b

Donia

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelHet Waltaslot
Volgend artikelKerkstraat 8