Zachte ballenpartij

0
1376

Bijgedragen door Jetske Dijkstra
dinsdag, 03 juli 2012
KAATSEN VOOR IEDEREEN IN TJERKWERD

Zaterdag 30 juni werd in Tjerkwerd de ‘zachtebalpartij’ verkaatst. Oud en jong, kaatsers en niet-kaatsers; iedereen mag aan deze jaarlijks terugkerende partij meedoen. Een week eerder, op 24 juni, stonden er al 24 partuur klaar om de (sportieve) strijd met elkaar aan te gaan. Helaas moest het bestuur door het slechte weer en een erg vervelende blessure van één van de kaatsers, toen besluiten om de partij te staken.

Een kleine week later was het weer gelukkig een stuk beter. Iedereen kon zich tot half elf opgeven in de tent en uiteindelijk resulteerde dit in een lijst met 17 partuur.

Zachtebalpartij

In de eerste omloop ging de meest spannende partij tussen de parturen met de nummers 1 en 2; Anne Bakker, Erna Harkema en Agatha Witteveen tegen Alex Draaisma, Joke de Jong en Arnold Huitema. Anne cs bouwde een voorsprong op tot 5-3 en iedereen dacht dat dit partuur op de winst af stevende. Alex cs toonde zich echter een taaie tegenstander en wist deze achterstand om te buigen naar een 5-5 6-6 overwinning.

Winaarsronde
In de winnaarsronde mochten Alex, Joke en Arnold het vervolgens opnemen tegen partuur 17; Paulus Witteveen, Sigrid de Boer en Annefrouk Poelstra. Omdat Sigrid niet op tijd aanwezig kon zijn, werd haar plekje tijdens deze partij even ingevuld door Mireille Galema.

Alex cs zat nog helemaal in het ritme van hun vorige overwinning en wist deze partij vrij gemakkelijk te winnen. Het werd 5-1 6-2. Omdat Paulus cs in de eerste omloop een staand nummer hadden, mochten zij verder in de verliezersronde.

Iets spannender was het in de tweede omloop tussen partuur 12 en 13; Rein Bakker, Hidde Lemstra en Jan Witteveen tegen Roel Hekkema, Michiel de Jong en Jelte Altena. De winst ging met 5-3 6-4 naar Rein cs. Hiermee hadden zij een plekje in de halve finale bereikt, want in de derde omloop hadden Rein, Hidde en Jan een staand nummer. De andere twee partijen in de tweede omloop waren vrij éénzijdig.

IMG 4670

Freerkje Walsma, Jetske Dijkstra en Sjoukje de Jong wonnen met 5-1 6-2 van Riemer Haytema, Hotske Burghgraef en Marije Dijkstra. Seakle Witteveen, Robin Bijlsma en Sanne Galema wonnen met 5-0 6-0 van Bert Jan Ouderkerken, Harmen Burghgreaf en Kirsten Bijlsma. Sjoerd Bouma, Ilse Galema en Femke Galama kwamen zonder moeite een ronde verder, zij hadden in de tweede omloop een staand nummer. In de derde omloop mocht dit laatst genoemde drietal het opnemen tegen Alex, Joke en Arnold. Een spannende partij. Zowel Sjoerd als Alex staan er om bekend niet op te geven tot de laatste bal is geslagen. Dit resulteerde in een eindstand van 5-5 6-4, in het voordeel van Sjoerd cs.

IMG 4679-001

Freerkje, Jetske en Sjoukje mochten het in deze omloop opnemen tegen Seakle, Robin en Sanne. Opnieuw won Seakle cs met overtuiging. Het werd 5-1 6-0. In de halve finale had dit partuur een staand nummer. Hun tegenstander in de finale was de winnaar van de partij tussen Sjoerd cs en Rein cs. Sjoerd, Ilse en Femke maakten er opnieuw een spannende en lange partij van, maar deze trok Rein cs aan het langste eind. Zij wonnen met 5-4 6-6.

Dat ze een vermoeiende pot hadden gekaatst in de halve finale, was in de finale wel te merken. Seakle, Robin en Sanne begonnen fris en uitgerust aan de partij, terwijl Rein, Hidde en Jan een beetje waren ‘uitgekaatst’. Seakle cs, die tijdens de voorgaande partijen in totaal maar twee eersten tegen kregen, gunden ook nu hun tegenstanders weinig punten. Met de stand 5-0 6-2 waren zij de duidelijke en terechte winnaar van de zachteballenpartij 2012.

IMG 4686

 

 

ddd

 

 

 

Verliezersronde
In de verliezersronde mochten Paulus Witteveen, Sigrid de Boer en Annefrouk Poelstra het opnemen tegen Anne Bakker, Erna Harkema en Agatha Witteveen. Dat je tijdens een kaatspartij nooit op moet geven, liet Paulus cs met deze partij wel zien. Zij wisten een 5-0 achterstand om te buigen naar een 5-5 6-4 overwinning.

Peter Ouderkerken, Sietske van der Meulen en Janita de Jong mochten het in de tweede omloop van de verliezersronde opnemen tegen Menno Galama, Mireille Galema en Marly Steegstra. Janita en Marly kaatsen dit jaar voor het eerst wedstrijden. Hun opslagen misten zo nu hen dan het perk, maar als ze de bal wel binnen de lijnen wisten te brengen, dan was het een hele kunst om hier snel op te reageren en een kaats te slaan. Uiteindelijk was het Menno cs die wist te winnen met 5-4 6-4.

Bijna dezelfde uitslag werd het tussen Wiebren Poelstra, Thea Zijsling en Signie Steegstra en Klaas Jan Haytema, Marc de Boer en Jan Jochem de Boer. 5-4 6-6 werd het, in het voordeel van Klaas Jan cs.

 MG 4628-001

Verder kaatsten Freerk Kootstra, Willem Poelstra en Lucas Bijlsma tegen Sven Bijlsma, Liesbeth Harkema en Jimte Draaisma. De winst ging met 5-1 6-2 naar Freerk cs. Jan Postma, Anita Haarsma en Eline Miedema hadden in de tweede omloop een staand nummer en moesten het in de derde omloop opnemen tegen Paulus, Sigrid en Annefrouk. Dit betekende het einde van de zachteballenpartij voor Paulus cs. Zij verloren met 5-3 6-4.

Menno, Mireille en Marly kaatsten tegen Klaas Jan, Marc en Jan Jochem om een plaatsje in de finale, want de winnaar van deze partij zou een staand nummer hebben in de halve finale. Klaas Jan, Marc en Jan Jochem waren te sterk voor hun tegenstanders en wonnen met 5-2 6-2.

Het staand nummer in de derde omloop was voor Freerk Kootstra, Willem Poelstra en Lucas Bijlsma. Zij mochten het in de halve finale opnemen tegen Jan, Anita en Eline. Het werd een spannende partij die lange tijd beide kanten op kon gaan. Uiteindelijk was het Jan cs die won, met 5-4 6-4.

De finale was lang zo spannend niet als de halve finale. Het jonge-jongens partuur van Klaas Jan (met een gemiddelde leeftijd van nog geen 13 jaar) was snel en fanatiek en wist in alle hoeken van het veld de bal te keren. Zij wonnen deze partij en daarmee de verliezersronde met 5-1 6-4.

 MG 4632

Voor alle winnaars was er een prachtig levensmiddelenpakket, aangeboden en samengesteld door de sponsor: de Haarsma groep. Ook had de sponsor nog een pakket samengesteld voor Bote de Boer, die een week eerder zijn been brak. Ondanks de valse start die de zachteballenpartij 24 juni maakte, was het toch nog een geslaagde partij en een mooie kaatsdag, voor zowel kaatsers als publiek.

 MG 4638

 MG 4637-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MG 4643

 MG 4644-001

 MG 4646-001

 MG 4653

 MG 4655-001

 MG 4658

 MG 4688

 MG 4695

 MG 4706

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelVleermuizen kijken
Volgend artikelArkum 1