Geslaagd kaatsweekend op zaterdag 2 september

0
944
IMG_9864.JPG

Jeugdpartij
De dag begon met een ledenpartij voor de jeugd in de middag vanaf 13:00 uur. Sponsor van deze partij was de Rabobank. Er werd gekaatst in twee categorieën. Bij de jongste jeugd (pupillen) stonden er vier partuur op de lijst. Er werd gekaatst in een poule. Wessel Folkertsma en Ilse Poelstra wonnen maar liefst alle partijen en namen daarmee de kransen mee naar huis! De tweede prijs was voor Hinke Bouma en Jorn Ouderkerken.

Bij de oudste jeugd (schooljongens- en meisjes) stonden er zeven partuur op de lijst. In de finale van de winnaarsronde stonden Bouwe Enne Feenstra en Hylke van der Meer tegenover Anne Galema en Sybrich Boersma. De meiden waren hier de sterkste partij en versloegen de jongens met 5-3 6-2. In de verliezersronde stonden in de finale Annafrouk Poelstra en Daphne Bijlsma tegenover Hotze Sikkes en Sigrid Schakel. Hier gingen Hotze en Sigrid er met de winst vandoor met een eindstand van 5-4 6-0.

Nachtkaatsen
De avond begon direct feestelijk, omdat er begonnen werd met de huldiging van het Bolswarder freulepartuur, oftewel dé winnaars van de Freule 2017: Menno Galama, Jelle Cnossen en Hidzer Bogaard. Eerst een warm welkom met koffie en gebak, waarna de jongens gehuldigd werden. En zo werd het nachtkaatsen ingeluid.

Het freulepartuur deed ook mee aan het nachtkaatsen, waarbij maar liefst twee van de drie freulewinnaars de finales wisten te behalen. In de winnaarsronde streden Seakle Witteveen, Johan Ouderkerken en Reiny Haytema om een finaleplek tegen Rein Bakker, Hidde Lemstra en Ekerina Bootsma. Seakle Witteveen cs. won deze partij met 5-2 6-2 en ging door naar de finale, wat betekende dat Rein Bakker cs. een mooie derde prijs mee naar huis nam. In de finale stond tegenover Seakle Witteveen cs. het partuur van Jelle Cnossen, Wiebren Poelstra en Seakle Zijsling. Een spannende finale waarbij Jelle Cnossen cs. de krans mee naar huis nam. Het werd 5-4 6-4.

In de verliezersronde ging de finale tussen het partuur van Menno Galama, Michiel de Jong en Ilse Galema en het partuur van Ids Walsma, Cor van Zuiden en Atty Gietema. Deze parturen waren erg gewaagd aan elkaar en dat was ook te zien aan de uitslag: 5-5 6-4 in het voordeel van Ids Walsma cs.

Sponsor van deze partij was Installatiebedrijf Fokko Rollema Tjerkwerd. Het was een geslaagde en gezellige nacht die tot in de vroege uurtjes duurde…

LAAT EEN REACTIE ACHTER