Aanleg Fietsbrug Tjerkwerd

0
851

In opdracht van de provincie Fryslân wordt begin oktober een start gemaakt met de bouw van de nieuwe fietsbrug over het Van Panhuyskanaal bij Tjerkwerd en de bouw van de nieuwe fietstunnel bij Parrega Noord. De fietsbrug en fietstunnel zijn onderdeel van een aantal nieuwe fietsvoorzieningen rond de provinciale weg N359 nabij Tjerkwerd en Parrega. Met de realisatie van de fietsvoorzieningen wordt de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verbeterd. Het geheel aan maatregelen zal medio 2011 gereed zijn.

De fietsbrug Tjerkwerd. Aan de westzijde van de bestaande brug wordt een smalle fietsbrug gemaakt. Daarmee worden de fietsers van buurtschap Rytseterp direct ontsloten naar de kruising in de N359 bij Tjerkwerd. Tegelijk wordt de aansluiting van buurtschap Rytseterp op de N359 zuidelijker verplaatst. Daarmee wordt het zicht voor het wegverkeer aanzienlijk verbeterd.

Aannemer Haarsma uit Tjerkwerd start begin oktober met de werkzaamheden. De brug en de aanpassingen aan de ontsluiting Rytseterp zijn 1 maart 2010 gereed. Dan start ook het nieuwe recreatieve vaarseizoen. Medio 2011 zal op de kruising bij Tjerkwerd een nieuwe fietstunnel zijn gebouwd. Met eerst de fietsbrug en later de fietstunnel kunnen de fietsers van Rytseterp vanaf voorjaar 2010 de drukke N359 veilig kruisen.

De werkzaamheden aan de brug zorgen dit najaar voor hinder voor het wegverkeer en in mindere mate voor het vaarverkeer. Dat is helaas niet te vermijden. De provincie rekent op begrip voor de situatie en doet er alles aan om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. Nadere informatie volgt enkele weken voorafgaand aan de hinder.

De fietstunnel Parrega Noord
Aan de noordzijde van Parrega, vlak noordelijk van de kruising Angterperlaan – N359 wordt een nieuwe fietstunnel onder de N395 gemaakt. Daarmee kunnen fietsers van en naar de richting Makkum veilig de parallelweg bereiken, richting Bolsward en Parrega.

Aannemer Jansma uit Drachten start naar verwachting in oktober met deze werkzaamheden. De tunnel zal dan medio 2010 gereed zijn. In 2010 start Jansma ook met de bouw van de andere twee fietstunnels bij Parrega en Tjerkwerd. Naast deze drie tunnels realiseert Jansma de fietspaden en een gedeelte landbouwweg. Medio 2011 zullen alle drie tunnels gereed zijn.

De werkzaamheden aan de tunnels zullen in mindere mate hinder voor het wegverkeer op de N359 veroorzaken. Het wegverkeer wordt met een tijdelijke wegomlegging om de bouwplaatsen geleid. Het wegverkeer op de parallelle gemeentelijke weg ondervindt geen hinder van de bouw van de tunnels.

Dinsdag, 8 september 2009

LAAT EEN REACTIE ACHTER