ledenpartij Tjerkwerd en Wolsum

0
1375
keatsen lyts

Staand v.l.n.r: Jan Nota (sponsor), Ype Bote Bonnema, Seakle Witteveen, Theo Galama en Steef Haarsma (sponsor). Gehurkt v.I.n.r: Tjitske Galama, Freerkje Walsma en Jacobien Postma. Foto: Jetske Dijkstra.

TJERKWERD Ieder jaar organiseren KF `De seare han’ uit Wolsum/ Blauwhuis en KF `De twa doarpen’ uit Tjerkwerd/Dedgum een gezamenlijke ledenpartij. Op zaterdag 6 juni werd er gekaatst door de jeugd van beide verenigingen en op zondag 7 juni was het de beurt aan senioren. Dit jaar werd de partij gekaatst in Tjerkwerd en voor het eerst werd er een aparte dames en herenpartij gespeeld. Sponsoren van beide partijen waren Be-St catering en troubadour Jan Nota.

Er hadden zich genoeg dames opgegeven om 5 parturen te vormen en deze gingen dmv poulekaatsen de strijd met elkaar aan. Het partuur met Jacobien Postma, Freerkje Walsma en Tjitske Galama bleek al snel de sterk voor de rest van het veld. Alleen in de eerste omloop wisten hun tegenstanders Linda Galama, Froukje Walsma en Jinke Rypma het hen moeilijk te maken. Met 5-5 6-0 ging de winst naar Jacobien Postma cs. In de overige drie partijen gunden ze totaal maar 4 eersten aan de tegenstanders.

De tweede prijs ging naar Linda, Froukje enjinke en de derde prijs werd gewonnen door Janneke Terpstra, Aggie Walsma en Antsje Huitema. Bij de heren was er een mooie lijst van 10 parturen. Na drie omlopen hadden Peter Terpstra, Jan Nota en Klaas Boersma de finale bereikt en moesten daarin kaatsen tegen Ype Bote Bonnema, Seakle Witteveen en Theo Galema. Het partuur van Peter nam nog wel een voorsprong met 1-0, maar daarna lukte het hen niet weer om een bordje te pakken. Ype Bote cs. Won met 5-1 6-6.

In de verliezersronde stonden Steef Haarsma, Jan Postma en Rients Wiersma tegenover Klaas Sjoerd Koopmans, Wiepke Attema en Marcel v.d. Molen. Het werd een spannende partij waarbij uiteindelijk het partuur van Klaas Sjoerd aan het langste eind trok. Het werd 5-5 6-4.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelAanleg Fietsbrug Tjerkwerd
Volgend artikelBeam