Beabuorren 3

0
1235
NR371

Hier op deze terp hebben 4 boerderijen naast elkaar gestaan. Het moet wel een grote terp zijn geweest. Drie boerderijen zijn verplaats alleen deze is blijven staan. Bij de afgraving van de terp is er aardewerk gevonden, dat in het Frysk museum in Leeuwarden bewaard wordt.

NR372
Beabuorren 3.
NR374
Wateroverlast.

Bewoners:

  • Voor 1903 een Speerstra.
  • In 1903 Jan Jentje Bootsma en Janke Nijdam. zij hadden 11 kinderen toen Janke overleed.
  • Jan hertrouwde met weduwe Anna Plantinga zij had 3 kinderen. Samen kregen ze nog eens 5 kinderen. Dus woonden er 18 kinderen. Overal werden slaapplaatsen gemaakt; In bedsteden, op de zolder, in de kelder, in de gang, in het zandhok sliepen de kinderen. in 1914 verhuisden ze naar Bolsward.
  • Hier bleven 3 zonen en 2 dochters: Jentje, Siebren, Teake, Janke en Pietje. Jentje trouwde in 1918 en ging naar Parrega. Siebren trouwde met Elisabeth Wester in 1919 en ging naar de Bolserterwei 3 te wonen.
  • Teake trouwde met Epkje Gietema in 1920 en bleef op de boerderij wonen tot 1953. Toen gingen ze naar St Nyk.
  • Hun zoon Jan en dochter Janke bleven nog twee jaar op de plaats. Dochter Klaske trouwde met Johannes Smitstra en kwam toen op de plaats. van 1955 tot 1969.
  • Marten Hylkema en Tine Jukema kocht de boerderij,( zij woonden eerst op de singel) Marten verongelukte in 1977. Tine trouwde in 1983 met Tjalke v/d Meer en ging op Rytseterp wonen.
  • Uilke B. Wiersma kocht de plaats.
NR375
In de Sneeuw.
Baburen 31
Rond 1990 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER