Het Tolhek – Van Panhuysweg 1

0
1338
NR597

Tolgaarder Jacob Kuipers, met vrouw Geertje Bakker, en dochter Geeske. Zij verhuisden in 1913 naar Sibbekarspel. Na 5 jaar kwamen ze terug en namen de winkel van Appelhof over. Na negen jaar gingen ze naar het tolhek. Joh. Deelstra (en later M. Kikstra) nam de winkel over. Ze hadden als een van de eersten het “Nije Ljocht”.

Het Tolhek
Het onderhoud van de wegen werd vroeger betaald uit de opbrengst van de tol. Van Bolsward naar Workum waren er twee tolhekken. Het tolhek bij Tjerkwerd is in 1934 opgeheven.

Bewoners:

  • Pieter de Vries en Elske Hylkema van 1897 tot 1918.
  • Van 1926 tot 1934 Fam Jap Kuipers.
  • Van 1939 to 1946 Meinze Poelstra en Dieuwke Gietema.
  • Van 1946 to 1978 Ate Draaier en Anna Gietema.
  • In 1981 Adris Altenburg.
  • Piet van Zuiden en Biny Haarsma.
Hieronder de foto van de fam. Pieter de Vries, deze werd in 1894 tolgaarder en boer te Nijhuizum bij Workum, na 3 jaar wordt hij overgeplaatst naar tolhuis te Tjerkwerd, en blijft daar tot 1918, zij gaan dan een jaar op het  “âld Hiem” nr. 27.wonen, en van daar uit naar Rytseterp nr.110, (nu nr.4.). Pieter word dan boer en koopman. tot 1921, want dan overlijd hij aan een longontsteking. In 1924 wordt de boerderij verkocht aan Anne Gietema, de vader van Bartle Gietema.
NR595a Vries de Fam tolgaarder
Fam. P. De Vries.

Fam de vries namen

NR598
Ate Draaijer en vrouw Anna Gietema bij hun molen.

NR1099 tolhek

NR599
Tolhuis in de sneeuw.
NR600
Tolhek in de winter, Draaier aan het sneeuwruimen.
tolhek a draaier
Ate Draaier z’n rozen staan mooi in bloei.

van Panhuysweg 3,,

van Panhuysweg 3,,,
Van Panhuisweg 1, rond 1990 (foto G.Mulder).
Van Panhuysweg 3b
Van Panhuisweg 1, rond 1990 (foto G.Mulder).
tolhek 2006
Van Panhuisweg 1, rond 1990 (foto G.Mulder).

Toltariefbrief

  1 Voor een persoon te voet gaande  3 ½ cent
2 Voor eene wagens met een paard bespannen, zonder onderscheid hoeveel personen die bevat  15 cent
3 Met twee paarden   20 cent
4 Met meerdere paarden of van aangekoppelde wagens, van ieder paard of wagen   5 cent
5 Voor een Chais of tilburg met een paard   8 cent
6 Met twee paarden   12 cent
7 Voor eene arresleede  10 cent
8 Een persoon te paard  8 cent
9 Voor een paard of koe per stuk  2 ½ cent
10 Voor veulens, kalveren, schapen, varkens, bokken, geiten, ezels, per stuk  2 ½ cent
11 Voor lammeren en biggen per stuk  1 ½ cent
12  Van een vaartuig, waarvoor de weg gebruikt wordt, hoe weinig ook om te trekken, beneden 7 ton  2 ½ cent
 boven de 7 en beneden 25 ton 5 cent
 boven de 25 ton 10 cent
13 Voor vaartuigen, langs den weg door een paard of paarden getrokken, zal ieder persoon, daarin (?) of toebehoorende uitgezonderd den schipper, diens gezin en knechts, betalen dan gewoonen tol.
14 Voor vaartuigen, langs den weg getrokken, zal voor het daarin zich bevindende vee worden betaald, den gewoonen tol.
15 Van voorwerpen in het toltarief niet genoemd zal het tolhuis passende ……
LAAT EEN REACTIE ACHTER