Bolswarderweg 1

0
917
NR343a

Dit huis is gebouwd van ouder bouwmaterialen in 1886. Het werd eerst ook in tweeën bewoond. Hieltje en Maaike Tolsma – van der Wal woonden aan de ene kant tot 1915 en
Lolle G schakel en Ynskje H. Zijsling aan de andere kant. Ynskje stierf in 1916. Zij hadden 5 kinderen. Lolle hertrouwde in 1918 met Heabeltje W de Vries. Zij bewoonden toen het gehele huis en kochten het in 1929. In 1954 hebben ze het huis ernaast laten bouwen en daar gerentenierd. Hun zoon Willem Schakel en Sietske Schrale boerden daar tot 1984. Toen huurde mevrouw A. Wiersma het huis.

NR344

NR349

NR351

NR346a
Fam. Lolle Gatze’s Schakel, te Tjerkwerd.
NR347
Hotske Schakel, met kleine Freerk.
NR348
Freerk en Lambertus Schakel.
NR349a
Ynze Schakel.
NR350
Willem Schakel op paard op het Âld Hiem.
Bolswarderweg 1....
Rond 1990 (foto G.Mulder).
Bolswarderweg 1
Rond 1990 (foto G.Mulder).
LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelKerkstraat 11
Volgend artikelAchterkant Waltaweg