CVO-School 1930-1939

0
835
CVO-School 1930-1940

Achter. Joukje Boersma – Roorda, Sietske Sipke’s Bakker, Piertje Wijnia, Tjetje Djurre’s Zijsling, Sietske Kooistra, Richtje bauke’s Buwalda, Akke Woudstra,Metje Boonstra, Piet Jouke’s Tolsma,Meindert Rusticus,met vest Jappie Oostenveld.met pet Jan Bootsma,achter JappieOostenveld Popke Zijlstra,en achter Jan Bootsma, 2 onbekenden.2de rij. Ytje Hotze’s de Jong,jongen onbekend, Hitje Hotze’s de Jong, Tine Antonides, Lieuwe Gietema, Jannie Wijnia, daarachter onbekend, Jappie de Jong, daarachter Jelle Visser, 2 onbekenden, Gep Bootsma, voor onbekende jongen, Djoeke de Boer, Jantje Bakker, Geertje Lageweg met bril, daarachter Pietje Sijtsma, Tietje Visser, Trijntje Sijtsma, en voor haar onbekend.
3de rij. Johannes Kopistra, Griet de Haas, Minnie Wijnia, hendrik Bartsma, Hinke van der Wal, voor Hinke Adam Loodsma, Jappie Twijnstra, Hoatske Postma. Rinze de Jong, Gerard Damsma, Feite Reidsma. Voorste rij. Sietze Antonides, Teatske Bartsma,daarvoor Klaas van der Wal, Sjoerd Buwalda, Rients Wiersma, Doede Wijngaarden, Veronica Boersma, Janke Rusticus.

CVO school 1930 Nr 778
CVO school 1930 Nr 778 Kruiwagenrace.
Cvo school1930 NR813a
Cvo school1930 NR813a Kruiwagenrace.
Cvo school 1930 Nr 813
Cvo school 1930 Nr 813 Schoolfeest.
LAAT EEN REACTIE ACHTER