“De vrijheid omarmd” dodenherdenking 4 mei

0
940
1.jpg

Onder grote belangstelling vanuit het dorp en van familieleden van gevallenen werd in Tjerkwerd de dodenherdenking gehouden. Bij het in 2014 geplaatste monument werden met genodigden middels een ceremonie de doden herdacht. De kinderen van de basisschool “de Reinbôge” hebben het monument geadopteerd. Zij worden door middel van een lespakket voorbereid op de herdenking, waarin zij een groot aandeel hebben in de uitvoering. Tijdens de “Himmeldei” zijn het monument en de omgeving schoongemaakt.

De kinderen schreven gedichten, drie van hen droegen hun gedicht voor tijdens de herdenking. In de stoet ,vanaf basisschool de “Reinbôge”, vooraf gegaan door muziekvereniging “Eensgezindheid” naar het monument , droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Na de krans- bloemstuk legging vanuit de Gemeente, namens familie van gevallenen, de basisschool, het 4 mei comité, aanwezigen en Kunstrijk Tjerkwerd volgden de sprekers.

De ceremoniemeester namens de Gemeente , Anne Galama, Amarins Wilts en Anna Tiesma met hun zelf geschreven gedicht en de heer Gerard Voogd, Hoofdagent Politie Noord Nederland met een indrukwekkende toespraak. Het korps speelde Koralen en net voor de 8 klokslagen blies Yvonne Galama de “Taptoe”. Na twee minuten stilte volgde “Het Wilhelmus”. Na een woord van dank en besef van de noodzaak tot herdenken liepen de aanwezigen in stoet terug richting de “Reinbôge”, alwaar voor genodigden van “ver” een kopje koffie werd geschonken.

De vredesgedachte kan niet vaak genoeg omarmd worden.” (citaat Gerben D. Wijnja)

Rest ons een woord van dank uit te spreken voor alle aanwezigen en betrokkenen maar bovenal de kinderen, welke deze herdenking mogelijk hebben gemaakt! Middels de giften kunnen wij de herdenking in stand houden, ook hiervoor heel hartelijk bedankt! Namens het ” 4 mei Comité Tjerkwerd”; Foekje Bakker, Mireille Galema, Evert Bakker, Joke de Jong, Geertje Feenstra en Anita Hekkema.

NB Boeken Opdat wij niet vergeten; over de oorlogsslachtoffers uit Tjerkwerd, geschreven door Gerben D Wijnja zijn te verkrijgen via de comité-leden à 10,- euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede van het in stand houden van de herdenking(en).

De 3 gedichten geschreven door leerlingen van CBS de Reinbôge

Vrijheid door Anne Galema
Vrede is moed
Vrede is kracht
Vrede is het gene wat je nooit had gedacht
Oorlog is pijn
Oorlog is angst
Oorlog was oorlog die hadden wij niet in de hand
Vrijheid is liefde
Vrijheid is mooi
Vrijheid is het tegenovergestelde van al die Op vijf mei is de oorlog voorbij
Dat vieren wij
Met de vlag op stok
Vieren we feest want die bevrijding die was top

Het is voorbij door Amarins Wilts
Het is voorbij
Het is geweest
Maar zo voelt het niet
Niemand is blij
Het is niet feest
De oorlog is dan wel over
Maar zoveel mensen zijn gestorven
Ze moesten naar de kampen
Ze kwamen in verzet
Maar door de geallieerden
Werden ze gered
Het is voorbij
Het is geweest
En toch toch is het feest
Want het is vrede
We zijn bevrijd
We kunnen weer gewoon over straat
Zonder bang te zijn dat er een bom afgaat
Mensen dansen zingen en zijn blij
Want de oorlog die is voorbij

Alleen door Anna Tiesma
In de oorlog was geen vrede
Er was veel verdriet en pijn
Je kon niet samen bij elkaar zijn
Gezinnen werden uit elkaar gehaald en in treinen geduwd
En voor dat je het wist had je geen familie meer
Dat gebeurde keer op keer
Ellende pijn en verdriet
De familie die je troostte in de moeilijke tijd
Is er niet
En zal er ook nooit meer zijn
Je bent alleen
Zonder familie om je heen
Je hebt veel pijn en verdriet
Je kon het bij niemand kwijt
Niemand die je ziet
Dat wil je toch niet

 

Vrijheid geef je door
-Hajo de Reijger

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER