Dorpsfeest, 2 & 3 september 2016

0
1038
image-2016-09-06 (4).jpg

Vrijdag 2 september was het dan zover: het dorpsfeest in Tjerkwerd. Het thema dit jaar was “Tjerkwerd draait door”, de televisie. Vanaf 9 uur ging onze “dorpsomroeper”Sjoerd Bouma door het dorp om het feest aan te kondigen. Deze keer vergezeld door een aantal bestuursleden van de Oranjevereniging, sportief gekleed en in beweging!

Vanaf 9.45 stond de koffie klaar en werd het feest geopend door Mireille Galama. 10 uur ging het kaatsen van start, er waren veel parturen dus op tijd beginnen! Vanaf 10.30 was er volleybal, deze keer in groepjes van drie tegen elkaar. In de tent begon Akke Nota met het bloemschikken en er werd weer een prachtige creatie gemaakt, nogmaals bedankt Akke voor je inzet en creativiteit. De kinderen konden zich verzamelen bij het kaatshokje voor de “high land games”. In zeven groepen streden de kinderen door middel van diverse spellen waaronder: autobanden rollen, strobaal tillen, kogel slingeren, enz. Het was een groot succes, de spelletjes werden afgesloten met limonade en een koekje.

Vanaf 12.30 ging de jeugd vanaf groep 6 kaatsen. Ook hier was veel belangstelling voor. De andere kinderen konden vanaf 14 uur in de tent terecht waar een heus schaap geknutseld kon worden, hier werd gretig gebruik van gemaakt! Ook de jeu de boules ging los vanaf 14 uur, deze keer onder leiding van Jos Falkema bedankt hiervoor!

Na alle prijsuitreikingen enz. was het om 19 uur tijd voor de optocht. Met het korps “Eensgezindheid”voorop kwamen de buurten er achter aan, elke buurt had een tv zender gekregen en had hier met heel veel creativiteit een wagen van gemaakt. Een deskundige jury beoordeelde de optocht wat tevens het eerste onderdeel van de zeskamp was. Helaas was er net een flinke regenbui wat wel zonde was voor alle prachtige creaties… Om 20.30 was het tijd voor de quiz, alle buurten streden tegen elkaar tevens het tweede onderdeel van de zeskamp. Toen was het rond 22 uur tijd voor muziek: Rintje Kas zette de tent op zijn kop tot ongeveer 1 uur. Hierna bleef het ook nog lang gezellig…

Zaterdag ging de optocht weer door het dorp, allemaal iets later dan gepland maar met een heerlijk zonnetje erbij! Op het veld was de koffie alweer klaar en konden de buurten zich  klaarmaken voor het derde spel van de zeskamp: Ren je rot. Klaas stelde een vraag en de deelnemers konden kiezen uit drie antwoorden en moesten vervolgens rennen naar vak a, b, of c. In de tent was het volgende spel: tv memorie. Mireille had een prachtig spel gemaakt met bekende tv sterren en omroepen. De buurten moesten dezelfde kaarten bij elkaar zoeken en vervolgens nog opschrijven wie of wat voor serie het was. Ondertussen werd alles klaar gezet voor de lunch en het patat eten voor de jeugd. Ook dit jaar was het weer prima in orde!!

Het vijfde spel was op het veld, de blinde stoelendans. Dit leverde hilarische momenten op! De klapper van de zeskamp was de wipe out, een moeilijk spel probeer maar eens te blijven staan dit viel niet mee. Dit was tevens het laatste spel van de zeskamp. Vanaf 17 uur begon het matinee, onder leiding van Grytz en Grize en hun band werd er nog tot in de kleine uurtjes feestgevierd.

Voor meer foto’s kijk op:  https://myalbum.com/album/EiFXatG96Hro

Uitslagen:

Volleybal:
        1. Jelle Feenstra
            Harmen Postma
            Lysbet Speerstra

        2. Jelle Zijsling
            Femke Lemstra
            Jan Witteveen

        3. Evert Bakker
            Pier Jan Zijsling
            Sietske van der Meulen

Kaatsen Jeugd:
         1. Bouwe Enne Feenstra (koning)
             Ruben Jan de Rouwe

         2. Kees Bekema
             Sigrid Schakel

Verliezersronde:
       1.  Anne Galama
            Margje de Vries

       2.  Amarins Wilts
            Lineke Schakel

Kaatsen senioren:
       1.  Menno Galama (koning)
            Hidde Lemstra
            Lisanne Burghgraef

       2.  Sven Bijlsma
            Wiebren de Jong
            Roane Terpstra

Verliezersronde:
        1. Anne Bakker
            Michiel de Jong
            Atty Gietema

        2. Ype Bote Bonnema
            Seakle Zijsling
            Lucas Bijlsma

Jeu de boules:
        1. Jentje v/d Stap en Aard van Weelde
        2. Jeanette Volgens en Joop Nota
        3. Jaap van Lingen en Jantje v/d Stap

Zeskamp:
        1. Eemswoude
        2. ADHD (Arkum, Dedgum, Hemdyk en Dyksicht)
        3. Sylroede
        4. Baburen/Jousterp/Rytseterp/van Panhuysweg
        5. Waltaweg
        6. Singel/Kade/Kerkstraat

LAAT EEN REACTIE ACHTER