Evaluatie aanleg Fietstunnels Tjerkwerd – Parrega

0
780
logo-provincie.png

De provincie Fryslan is eigenaar van 846 kilometer aan wegen. Aan deze wegen werd en wordt volop gewerkt. Provincie Fryslân evalueert 9 infraprojecten.

De afgelopen jaren heeft de provincie diverse projecten uitgevoerd. Om ook in de toekomst aan een veilige en bereikbare provincie te blijven werken, wil de provincie graag inzicht krijgen in het effect van deze projecten. Met andere woorden: werkt het? De komende maanden worden diverse projecten geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de meetbare effecten maar ook naar de beleving. Daarnaast zal de provincie het proces van de totstandkoming van het plan tot de uitvoering ervan beoordelen. Grontmij (part of Sweco) voert deze evaluatie in opdracht van de provincie uit.

Het evalueren moet inzicht bieden in de effecten van de projecten en  leerpunten opleveren voor nieuwe projecten in de toekomst. In de komende maanden evalueren we de volgende projecten: N356 Herinrichting Brantgum; N356 Rotonde Broeksterhoek; N361 Rotonde Steendam – Rotonde Rinsumageest; N384 Rotonde Winsum Noord; N354 Reconstructie Dearsum – Scharnegoutum (2e fase); N392 Reconstructie Terwispel – komgrens Gorredyk; N928 Nieuwe ronweg Woudsend; N383 Reconstructie Berlikum – Sint Annaparochie en N359 Fietstunnels Tjerkwerd – Parrega. 

Naast verkeerskundigen, politie en andere deskundigen, hoort de provincie graag de mening van weggebruikers en andere betrokkenen zoals buurtbewoners of ondernemers. Kent u één van de projecten goed omdat u dagelijks gebruik maakt van dit traject?  Wij nodigen u van harte uit om de enquête in te vullen op www.fryslan.frl/enquete.  Dit helpt de provincie om te leren van uitgevoerde projecten en om de wegen in Fryslân verder te verbeteren.

Het invullen van de enquêtes is mogelijk tot en met vrijdag 11 maart.

LAAT EEN REACTIE ACHTER