“Geef vrijheid door”, dodenherdenking 4 mei

0
1004
_MG_3625.jpg

Onder grote belangstelling vanuit het dorp, van familieleden van gevallenen en van anderen die op wat voor manier dan ook door de oorlog aan het dorp zijn verbonden, werd voor de vierde keer in Tjerkwerd de dodenherdenking gehouden, bij het in 2014 opgerichte monument. Zo werd het ondanks de kou een indrukwekkende herdenking.De kinderen van basisschool “de Reinbôge”, die het monument hebben geadopteerd, hadden een belangrijke rol. Op school zijn ze bezig geweest met het onderwerp “Vrijheid” en ze hebben ervoor gezorgd dat het monument er weer keurig uitzag.

In de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door het muziekkorps “Eensgezindheid”, droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, familie van gevallenen, de basisschool en het 4-meicomité en door andere aanwezigen.

Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door raadslid Pieter de Vries. In zijn toespraak benadrukte hij het belang van het persoonlijke verhaal en het doorgeven daarvan. Iris Ebbendorf las een gedicht van Doutsen Bakker en samen met Sigrid Schakel las Iris nog het gedicht “Vrij”. Daarna was het woord aan Gerard Voogd, hoofdagent van politie, die een treffende toespraak hield.

Na het spelen van een aantal koralen door het korps blies Sjoukje de Jong kort voor 8 uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog een kopje koffie klaarstond.

***

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen, maar vooral ook aan de kinderen, die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk dank ook voor alle giften in de collectebus, de opbrengst bedroeg maar liefst € 118,80! Daarnaast zijn er enkele boeken verkocht. Dit stelt ons in staat de herdenking in Tjerkwerd in stand te houden. Heel hartelijk bedankt! 4-meicomité Tjerkwerd: Foekje Bakker, Geertje Bakker, Joke de Jong, Mireille Galema, Anita Hekkema en Heleen Wilts

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.

De voorgelezen gedichten:

Tweede Wereldoorlog door Doutsen Bakker
De mensen waren bang,
want de Duitsers hadden hun in bedwang.
Het was lawaai op straat,
soms hoorde je een granaat.
Er waren ook doden,
waaronder de joden.
Maar toen waren ze vrij,
en dat maakte iedereen blij.

Vandaag herdenken we de mensen die zijn overleden,
of die hebben gestreden.

Vrij! (een lied van Jeroen Schipper, speciaal gemaakt voor basisscholen)
Ik droomde vannacht dat in onze klas
Iedereen precies hetzelfde was
Allemaal kopietjes van elkaar
Dezelfde schoenen, dezelfde jas
Dezelfde trui en dezelfde tas
Zelfs hetzelfde hoofd met hetzelfde haar
Toen ik door de wekker wakker werd besefte ik pas:

Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij!

Ik droomde vannacht dat in onze klas
Denken ten strengste verboden was
Enkel wat de meester zei was waar
En als je een keertje je mening gaf
Kreeg je meteen een gemene straf
Want dat werd gezien als een gevaar.
Toen ik door de wekker wakker werd besefte ik pas:

Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij zijn vrij

Ik droomde vannacht dat in onze klas
Iedereen een beetje anders was
Allemaal verschillend van elkaar
Toen ik door de wekker wakker werd was het waar!

Ik ben vrij om te leven zoals ik leef
Vrij om te doen wat ik doe
Vrij om te geloven in wat ik geloof
Ik ben vrij om te houden van wie ik houd
Vrij om te zijn wie ik ben
Ik, jij, hij, zij, wij…
Vrij!

LAAT EEN REACTIE ACHTER