Geslaagde Gietema Fourage Partij

0
1108

Op zaterdag 15 juni stond de Gezamenlijke Partij op het programma op it Skieppefjild in Tjerkwerd. Deze kaatspartij was voor alle leden van KF De Twa Doarpen, KV Exmorra en KV Trije Yn Ien Gaast/Ferwoude. De prijzen werden gesponsord door Gietema Fourage Exmorra-Tjerkwerd en de kransen werden gesponsord door KV Exmorra. Er werden spannende partijen gekaatst en de parturen waren erg gewaagd aan elkaar. Uitslagen:

Prijswinnaars winnaarsronde:
1. Sierd Jan Steigenga, Edzer Hiemstra en Bart Ypma
2. Klaas Sjoerd Koopmans, Klaas Jan Verbeek en Jacob de Groot
3. Christiaan Drayer, Jelle Brandsma en Ruurdje Dijkstra

Prijswinnaars verliezersronde
1. Gerben Stellingwerf, Klaas Anne Terluin en Petra Hannema
2. Bauka Buma, Thomas Burghgraef en Agatha Witteveen

LAAT EEN REACTIE ACHTER