Junior-senior partij 13 juni

0
431

Voor het vijfde jaar op rij werd ook dit jaar opnieuw de junior- senior partij georganiseerd. Wegens de verwachte hitte waren er verkoelingsmaatregelen genomen maar gelukkig viel dit door het zuchtje wind mee 😉

Na het welkom woord van Ype- Bote en de uitleg van de spelregels konden we los met maar liefst 28 parturen. Deze zijn opgedeeld in 3 categorieën, de welpen, pupillen en schooljongens en meisjes.

Er werd gekaatst met ouders/verzorgers, een goede buur, leuke tante of oom en zelfs met een meester en juf! Na de 25 minuten klonk het fluitsignaal en mocht het eerst afgemaakt worden. Tussendoor stond er drinken klaar en kon er wat eten genuttigd worden.

Zodra de nieuwe tegenstander weer bekend was mochten de parturen weer los voor de tweede omloop! Soms was het spel al uitgespeeld voor het fluitsignaal, soms moest er nog even gestreden worden voor de winst na het fluitsignaal 😊

Na de derde omloop was er tijd om een ijsje te eten en onderling de standen door te spreken. Nadat de prijzen bekend waren heeft Rein Bakker (sponsor) de prijzen uitgedeeld.

Winnaars Welpen

  1. Roan Brandsma & Jelle Brandsma
  2. Sofie Oosterwoud & Bauke-Jan Feenstra
  3. Hidde Wijngaarden & Hidde Lemstra / Anniek Wijngaarden & Sjoerd Wijngaarden
  4. Lotte Baints & Willem Poelstra
  5. Riemer Ouderkerken & Bert-Jan Ouderkerken

Winnaars Pupillen

  1. Tys Kramer & Rein Bakker / Elbrich Teppema & Hotske Burghgraef (door een kleine ‘ kink ‘ in de kabel dit jaar een gedeelde eerste prijs 😊!)
  2. Hester Folkertsma & Jan Dijkstra

Winnaar Schooljongens/meisjes

  1. Daniel de Boer & Jan-Hessel de Groot

Het was wederom weer een geweldige partij met veel animo! Ieder bedankt voor het meedoen en jullie enthousiasme!

Het Jeugdbestuur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER