Kaatsen zondag 16 augustus 2015

0
823
IMG_1786-001.JPG

Afgelopen zondag werd er weer gekaatst op het Skieppefjild. De dag begon om 11.00 uur met een kaatspartij voor de senioren. In de middag ging de jeugd van start en kwam er wat regen om de hoek kijken. Al met al was het ondanks de regen een mooie  en gezellige kaatsdag.

Uitslag jeugdpartij 16 augustus
Op zondag 16 augustus werd er door KF De Twa Doarpen een ledenpartij voor de jeugd georganiseerd. Priore accountants en belastingadviseurs was bereid gevonden om deze partij te sponsoren.

De strijd ging tussen elf parturen en de uitslag was als volgt.

Winnaarsronde:
1.       Oane Tjalma en Eva Kramer
2.       Kees Bekema en Marit Draaisma
3.       Anne Galama en Willem Poelstra

Verliezersronde:
1.       Lukas Bijlsma en Sibrich Boersma
2.       Femke Galama en Daphne Bijlsma

Uitslag Seniorenpartij 16 augustus
Ook de senioren gingen de kaats-strijd met elkaar aan op 16 augustus. Er deden 10 parturen mee aan de ledenpartij van KF De Twa Doarpen, die werd gesponsord door A. Bakker tuinaanleg en bestrating.

Winnaarsronde:
1. Menno Galama, Wiebren Poelstra en Agatha Witteveen
2. Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong en Ilse Galema
3. Ype Bote Bonnema, Michiel de Jong en Robin Bijlsma

Verliezersronde:
1. Ids Walsma, Jelle Brandsma en Djurre Zijsling
2. Sven Bijlsma, Rowanne Terpstra en Kirsten Bijlsma

LAAT EEN REACTIE ACHTER