Kees Posthuma “hoogste bewaker” Soestdijk en Drakensteyn

0
1032

SOEST – Op 1 november j.l. (1983 fm) is te Soest de 51 jarige Kees Posthuma beëdigd als brigade-commandant van de Koninklijke Marechaussee te Soestdijk. De uit Tjerkwerd afkomstige brigade-commandant is hiermee voorlopig aan het eind van zijn omzwervingen binnen de marechaussee gekomen.

Het zag er in de jonge jaren van Kees echter helemaal niet naar uit dat hij een dergelijke functie zou gaan bekleden, want na een kort avontuur op de toenmalige  Ambachtsschool,  kwam  hij  met slechts  een lagere  schoolopleiding in dienst van Smederij Schukken te Tjerkwerd. Het feit dat smid Schukken een buurman van de Posthuma’s was zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Op 18-jarige leeftijd melde de smidsknecht zich echter in Apeldoorn bij de marechaussee en daarmee begon zijn lange  loopbaan in dit “elite” korps. Binnen de marechaussee heeft Posthuma alle stadia van opleiding meegemaakt.

Dat had weer tot gevolg dat hij nogal wat plaatsen  in   Nederland als  domicilie kreeg toe gewezen. Zo was hij voor de marechaussee onder meer werkzaam te Delfzijl en Den Haag. In die periode ontmoette hij ook de later in Amsterdam bekend geworden hoofdcommissaris V.d. Molen, met wie hij erg veel te doen kreeg. Van overste Van   der Molen ontving Kees Posthuma toen erg veel steun bij zijn studie. De kennismaking met zijn nieuwe werkomgeving Soestdijk is hem niet helemaal vreemd, want na zeven jaar commandant van de centrale verkeerspolitie  in Driebergen  te zijn geweest,  was Posthuma al een jaar adjudant  bij het bewakingskorps op Soestdijk.

Friese vlag in Libanon
Deze eerste kennismaking met Soestdijk beviel de adjudant Posthuma toch niet zo best, want met het instellen van het Nederlands Unifil-bataljon, was hij erbij om een halfjaar vol te maken in Libanon. Ook in dit halfjaar verloochende Posthuma zijn Friese afkomst niet, want het Friese vlag wapperde constant op zijn bureau in Libanon. Na Libanon kwam hij terecht in Amersfoort, als brigade-commandant van de marechaussee.  Die functie heeft hij vijf jaar uitgeoefend tot 1 november j.l.(1983 fm) toen hij officieel beëdigd werd als brigade-commandant van de marechaussee te Soestdijk. In die functie is hij verantwoordelijk voor de bewaking van o.a.  paleis  Soestdijk, en kasteel Drakensteijn.

Oud Tjerkwerder Kees Posthuma “hoogste bewaker” Soestdijk en Drakensteyn
Leeuwarder Courant 23-11-1983

LAAT EEN REACTIE ACHTER