Tjerkwerder kunstenaars verenigen zich

0
875
koster michiel

Zaterdag 13 maart kwam een groep kunstenaars in Tjerkwerd bijeen in de Sint Petruskerk om daar ingelicht te worden over het plan voor een grote kunstmanifestatie die voor september gepland staat en die tevens in dit kerkgebouw plaats zal vinden.

Koster Michiel de Jong gaf een toelichting op het ontstaan van het idee. Het kerkbestuur wil met deze actie het dorp bedanken voor de inzet die enige jaren geleden kon leiden tot restauratieactiviteiten in het kerkgebouw.

De commissie die het plan voor de kunsttentoonstelling leidt bestaat uit de heren Michiel de Jong(koster), Anne en Vries en Gerben D. Wijnja. Laatstgenoemde gaf aan de hand van een schema uitleg over de verdere opzet waarbij een zo breed mogelijk scala aan kunstenaars ruimte krijgt om zijn/haar werkstukken te exposeren.

Velen zullen versteld staan van de diversiteit en het grote aantal kunstbeoefenaars in ons dorp. Inmiddels hebben we contacten gelegd met een twintigtal personen. Met deze tentoonstelling brengt de commissie bekend en minder bekend talent voor het voetlicht. We zijn trots op deze mensen die met hun medewerking een nieuwe bijdrage leveren aan het op de culturele kunstkaart zetten van Tjerkwerd.

Zodra er meer nieuws is te melden treft u dat aan in deze rubriek van de website van Tsjerkwert.

Gerben D. Wijnja

LAAT EEN REACTIE ACHTER