Juichen of huilen na concours in Drachten

0
966

Geschreven door Friesch Dagblad Ruurd Wallinga

Drachten – Alle Friese deelnemers aan het concertconcous in De Lawei in Drachten haalden afgelopen zaterdag een eerste prijs. Voor sommige korpsen was dat normaal, voor andere heel bijzonder. Bijvoorbeeld voor fanfare Eensgezindheid uit Tjerkwerd, onder leiding van Jeanette Valkema. Door Ruurd Walinga.
Voor de uit Oudega (W.) afkomstige Valkema was het extra bijzonder omdat het de eerste keer is dat zij als dirigent op het podium stond. ,,Ik wie hiel senueftich, mar noch it meast doe’t de útslach bekind makke waard. Nuver hè?’’, reageert ze.
De Tjerkwerders, die uitkomen in de vierde divisie, speelden het eerste werk Overture Halle 2000 van Johan Evenepoel voor hun gevoel uitstekend. Dat gaf zo’n ontlading dat de geconcentreerdheid bij het tweede werk Antarctica van Carl Wittrock ver te zoeken was. ,,Ik wit net wat der presys barde, mar de konsintraasje ferslapte. It rûn net sa lekker as it earste stik’’, beschouwt Valkema na. Ze was dan ook verbaasd dat de jury (Gert Jansen, Kees Schoonebeek en Dick Bolt) voor het tweede stuk een puntje meer had toegekend dan voor het eerste werk. Hierdoor kreeg Eensgezindheid met de hakken over de sloot een eerste prijs, omdat die ligt bij de tachtigpuntengrens.
Van tevoren had Valkema de 33 muzikanten nog op het hart gedrukt vooral ,,mei nocht en wille” te spelen. Natuurlijk draait het daar ook allemaal om, maar een goed resultaat op het concours is heel wat waard, vindt Foekje Bakker. De bugelspeler herinnert zich nog heel goed dat ze meer dan tien jaar geleden met de bus naar Drachten gingen en dat het resultaat toen flink tegenviel. ,,Guon sieten yn ’e bus te janken. Echt wier. Wy hawwe doe ek wol sein: wy geane noait wer nei Drachten. It jier dêrop binne wy ek net gien. Wy hawwe doe nei Hoogezand west. Hiene wy wer in earste priis’’, vertelt Bakker. Valkema vult aan dat het niveau in Groningen wat lager ligt dan in Fryslân. ,,Dat skeelt al gau fiif punten’’, meent de dirigente.
Trompettist Brenda Draijer haalt ook nog enkele dierbare herinningen op. Bijvoorbeeld die keer dat ze na een dikke eerste prijs met promotie op een kar door het dorp reden. Onderweg zwaaiden de dorpelingen hen trots toe. ,,En wat hawwe wy doe noch even moai neisitten yn it doarpshûs it Waltahûs’’, zegt Draijer.
Niet alleen in het zuidwesten van de provincie is er feest vanwege een goede concoursuitslag, ook in Augustinusga is dat het geval. Jaap Musschenga maakte ook zijn podiumdebuut als dirigent en nog wel met een royale eerste prijs. De fanfare, die al vijf jaar niet meer op het concours was geweest, zag het puntentotaal van 82,33 als een fraaie bekroning voor de extra inzet. Voor de negentienjarige Musschenga, die directie studeert aan het conservatorium in Groningen, was het een leerzame dag. ,,Ik heb vandaag veel korpsen gehoord. Qua klank kunnen wij heel goed meekomen, maar naarmate het stuk vordert, houden we de concentratie niet vast. Dan worden we wat slordig.’’
Uitslag
Alles boven 80 punten: eerste prijs.
Eerste divisie: Jouster Fanfare 90; EMM Oudega (W.) 88,67; Oranje Minnertsga 86,42.
Tweede divisie: Wâldbrass Kollum 83,92; Excelsior Ouwsterhaule 81,33.
Derde divisie: Concordia IJlst 83,25.
Vierde divisie: Blaast de Bazuin Oude/Nieuwebildtdijk 84,08; Crescendo Workum 83,17; De Bazuin Augustinusga 82,33; Dinxperloo 81; Ere zij God Damwoude en Eensgezindheid Tjerkwerd, 80; Harderwijk 78,92.
Vijfde divisie: De Bazuin, Niawier, 82,08.
LAAT EEN REACTIE ACHTER