“Leven met oorlog” Dodenherdenking 4 mei

0
537

Traditiegetrouw werd in Tjerkwerd op 4 mei de dodenherdenking gehouden, bij het in 2014 op het kerkhof opgerichte monument. Vanuit het dorp, maar ook van ver daarbuiten, waren mensen die zich verbonden voelden samengekomen.

De kinderen van basisschool “de Reinbôge”, die het monument hebben geadopteerd, hadden een belangrijke rol bij de herdenking. In de stoet vanaf de basisschool naar het kerkhof, voorafgegaan door het korps “Eensgezindheid”, droegen de kinderen de kransen en bloemstukken. Bij het monument werden kransen en bloemen gelegd namens de gemeente, familie van gestorvenen, de basisschool en het 4 mei-comité.

Namens de gemeente Súdwest-Fryslân werd vervolgens gesproken door raadslid Bertus van der Veen, zelf afkomstig van Eemswoude. Het thema van het nationaal comité 4 en 5 mei is dit jaar: Leven met oorlog. Nog steeds dragen mensen de herinneringen met zich mee aan die donkere jaren 1940-1945. Maar ook in de generaties die na hen kwamen, ja in de hele samenleving, is nog altijd de impact voelbaar. Tegelijk is leven met oorlog vandaag de dag voor miljoenen mensen een realiteit. Wat we zien op televisie en lezen in de krant doet ons beseffen dat vrijheid ook vandaag nog bij lange na niet vanzelfsprekend is.

Jesse Wijngaarden, Tys Kramer en Anke Tilstra lazen met z’n drieën een prachtig en heel actueel gedicht voor.

Mevrouw Thiecke-Bekema uit Bolsward deelde vervolgens op heel persoonlijke wijze het verhaal van haar oom Leo Flapper, die vlak na het einde van de oorlog in Ravensbrück door uitputting stierf, nadat hij te werk was gesteld in het kamp Mittelbau-Dora.

Daarna werd er gesproken door Benjamin Schrijver uit Abcoude. Benjamins grootvader Luuk Dreese zat ondergedoken nabij Eemswoude en zag met eigen ogen hoe Justin Gerstner werd opgepakt. Met zijn verhaal sprak Benjamin ook de kinderen in het bijzonder aan.

Na het spelen van een laatste koraal door het korps blies Bouwe Speerstra even voor 8 uur het signaal Taptoe. De twee minuten stilte die daarop volgden werden beëindigd met het Wilhelmus. Na een dankwoord van de ceremoniemeester liepen de aanwezigen achter het korps aan weer terug naar de basisschool, waar voor degenen die van buiten het dorp kwamen nog een kopje koffie werd geschonken.

Graag spreken wij onze dank uit aan alle aanwezigen en betrokkenen die deze herdenking mogelijk hebben gemaakt!

4 mei-comité Tjerkwerd: Margriet Bekema, Jan de Groot, Jurjen Koehoorn, Jentje van der Stap en Heleen Wilts

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER