Kunstrijk Tjerkwerd meer dan 1000 bezoekers

0
819
1000 ste bezoekster kl

Het begon allemaal met de presentatie op woensdag 8 september in het dorpshuis Het Waltahuis in Tjerkwerd. Met een bezielende speech opende oud-Tjerkwerder Hylke Speerstra de kunstmanifestatie Kunstrijk Tjerkwerd. Vanaf dat moment begon de toeloop van belangstellenden, een stroom kunst- en Tjerkwerd liefhebbers die de stoutste verwachtingen van de organisatie overtrof. Weer of geen weer, het publiek bleef komen.

Aangetrokken door nieuwsgierigheid, gestimuleerd door wervende berichten en last but not least overtuigd door mensen die geweest waren en de loftrompet staken over zoveel verzamelde kunst afkomstig van het collectief van plaatselijke exposanten. Samen met vrijwilligers en sponsoren zorgden zij voor een onovertroffen tentoonstelling. “In unyk barren”, zo vatte Gerben Wijnja het samen tijdens de feestelijke slotbijeenkomst, “it risseltaat fan mienskipsin dêr’t men Tsjerkwert mei op ‘e kaart set hat.” Een kunstrijk feest, elf dagen lang met ruim 1100 bezoekers.Op de laatste dag van de kunstmanifestatie, zaterdag 18 september, diende de duizendste bezoeker zich al vroeg in de morgen aan. Het was Jantsje Flapper uit Blauwhuis die door koster Michiel de Jong verrast werd met een praatje en een kunstboekje en als klap op de vuurpijl werd ze meegenomen naar de literaire tafel van schrijfkunstenaar Hylke Speerstra voor het uitzoeken van een boek naar keuze. Het bereiken van zoveel enthousiaste mensen was de kroon op het werk van de organisatoren Michiel de Jong, Anne de Vries en Gerben D. Wijnja. Laatstgenoemde verwoordde het zo: “. Keunstryk Tsjerkwert waard dêrmei een grut súkses. En dat is te tankjen oan it entûsjasme dat as in waarme gloede oer it doarp kaam te hingjen, nettsjinsteande it waar dat de grimmitige kant soms it neist wie. Entûsjasme by de keunstners (hjir wol men by heare, wat in moai gehiel!), by de frijwilligers (it wie suver in feest om dit op te bouwen en te begelieden) en by de sponsoaren (ús stipe hat fertuten dien: Tsjerkwert is op ‘e nij op ‘e kaart set en hoe!). Hertferwaarmjend!”

LAAT EEN REACTIE ACHTER