Nostalgyske optocht

0
747
revue 87005b

Freed 4 septimber
9.00 oere Nostalgyske optocht.
De Tsjerkwerters hawwe barren bêst dien om de âlde tiid wer wat op te heljen: de bustaksy fan Rommy, de poppeslok, it trekskip. . . Sjoch sels mar!

  • 10.00 oere: Keatsen (opjaan 2 sept. 19.30 oere op ‘t sportfjild)

Bernespultsjes foar skoalbern fan de
groepen 3 oant en mei 8.
Attraksje foar de beukers.
De 50-plussers kinne sjen line hoe tûk se binne mei it petsjeba Sels in pet meinimme.

  • 11.00 oere    Atletyk foar de opslûpte jeugd.
  • 14.00 oere    Fier oer de Sylroede.
  • 15.00 oere    Evenwichtspul.
  • 19.00 oere    Grutte Ringriderij mei autentike rydtugen.Ringstekkers (it hiel Fryslân sille om de eare stride.

Dit spektakel wurdt presentearre troch ‘De Fryske Oanspanning’.

  • 21.00 oere     Elkenien dy’t him jong en hups fielt kin yn ‘e loads fan Ule 1-laarsma de bekende formaasje                                                                   ‘Next One’ út Volendam belûsterje.   De protters kinne it dan mar better in dak fierderop besykje!

 

optocht3
(foto Coby Hofstra Draaijer)
Johannes en sietske
Johannes en Sietske mei de bernewein.
revue 87004a
Johannes en Sietske mei de bernewein.
pastorie
Hofke sjonge by dumny.
revue 87005b
Hofke sjonge by dumny.
revue 87002b
It Tolhek.

optocht5

optocht6
It poppeslokje

reunieGV (2)

reunieGV (14)

reunieGV (9)

optocht7

revue 87002a
It huske fan Tjitte.

revue 87003a

bus
De autobus van Zwaagstra.

revue 87003b

revue 87004b
De autobus van Zwaagstra.

bus2

schakel
De molboer Freerk Schakel.
revue 87005a
De molkboer Freerk Schakel bij Frou Mulder oan de doar.
trekschuit
Trekschuit

trekschuit2

trekschuit5optocht4

trekschuit6

Trekschuit8
2 skutsjes

reunieGV (5)

reunieGV (6)

 

De Tolhikke wint optocht Tjerkwerd Tjerkwerd – Aan de historische optocht te Tjerkwerd, welke tweemaal door het dorp trok, namen dertien wagens en/of groepen deel. Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen en maakte na afloop de uitslag op. Bij de wagens: De Tolhikke’ van Rytsebuorren, Jousterp, Ald-dyk en Fan Panhuyswei de eerste prijs.
De verder uitslag was:
1B:It Trekskip (winnaar publieksprijs) van de Waltawei: ,it hûs fan Tjitte Wijngaarden’ van Singel, Ald-Hiem,Tsjerkestrjitte, Kade; 2A: ,it poppeslokje’ van Iemswâlde (foaroan);
2B:’Steven Velds fourage anno 1895’ van familie Gietema en
2C: ,Iemswâlde 855-1987’ van Iemswâlde (efteroan).

Bij de lopers ging de eerste prijs naar,Kuierke fan eartiids’ van Jehannes en Sytske mei bern, 2e ,fodden en âld izer’ van Hayo Hylkema en Marco Burghgraef, 3e. ,Lolle Schakel as molktaper’ van Freark Schakel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelDe reuny fan 1987
Volgend artikelFeestjûn