Oersjoch Skieppesturten

0
935

1977  Jan Blanksma
1978  Freerk Schakel
1979  Gurbe Brandsma
1980  Brandt Volbeda
1981  Freerk Schakel
1982  Jelte Speerstra
1983  Het Schoolbestuur
1984  Hein en Akke Gietema
1985  Janny Poelstra en Jelly de Haan
1986  Thea Dam
1987  Hylke Feenstra
1988  Jan Dijkstra
1989  De Restauratiecommissie
1990  Renske Bakker
1991  Anne en Thea Dam
1992  Roelof en Joke de Jong
1993  Sytske Dijkstra
1994  Bestuur en vrijwilligers van “It Waltahus”
1995  Geen uitreiking
1996  Vrijwilligers verbouwing “It Waltahus”
1997  Richtsje Speerstra-Bakker
1998  Okke S. Postma
1999  Joop Nota
2000  Simmer 2000 commissie
2001  Bert Miedema
2002  Reunie Commissie school
2003  Jaap van Lingen
2004  Jelle en Thea Zijsling
2005  Douwe Algra
2006  Gerrit Mulder
2007  Gjettje en Gerben Dijkstra
2008  Hinke Brandsma
2009  Betty Jellema
2010  Organisatoren Kunstrijk Tjerkwerd en EHBO dames
2011  Henk van de Zee
2012  Thomas van Zuiden
2013  Bertus en Nellie Walsma
2014  Anita Hekkema
2015  Ids en Joke Schukken
2016  Sjoerd en Boukje Bouma

LAAT EEN REACTIE ACHTER