Skieppesturt 1978: Freerk Schakel

0
864
skieppesturt 78 1
Tjerkwerd – Traditioneel wordt elk jaar in Tjerkwerd de “Skieppesturt” uitgereikt. De naam ”Skieppesurt” is in vroegere tijden ontstaan als scheldnaam voor de Tjerkwerders. De begeerde trofee wordt uitgereikt aan degene, die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor het dorp. Deze keer viel de eer te beurt aan de heer F. Schakel, die op velerlei gebied voor het dorp Tjerkwerd in 1978 aktief is geweest. Hij organiseerde o.a. de tuinwedstrijden en is als dorpsomroeper een onuitwisbaar personage binnen het dorpsbeeld geworden. De  redactioe van het plaatselijk blad ”’t Skieppesturtsje” is dan okk unaniem tot deze uitverkiezing gekomen. Mensen als de heer Freerk Schakel bepalen mede in grote mate de leefbaarheid van een dorp.
Op de foto zien we Jan Dijkstra, F. Schakel, R. v Buren, W. Blanksma en M. Kikstra.
LAAT EEN REACTIE ACHTER