Skieppesturt 1979: Gurbe Brandsma

0
787
skiepesturt 79

Traditioneel werd tijdens het Nieuwjaarsbal in it Waltahûs te Tjerkwerd de Skieppesturt uitgereikt. Dit keer viel de eer te beurt aan de heer G. Brandsma. Deze trofee wordt gegegevn aan degene die zich het meest dienstbaar heeft gemaakt voor het dorp in het afgelopen jaar. Tot op het laatste moment hield de redactie van it Skieppesturtsje de spanning erin . De wildste gissingen deden in het dorp de rond. Met de keuze van de heer Brandsma kon echter ieder ten volle instemmen. Deze dorpeling is een stille werker, die belangeloos vele activiteiten binnen het dorp tot stand brengt. Zo onderhoudt hij de schooltuinen, valt in als brugwachter, is actief in het kerkenwerk, vooral op oecumenisch gebied, is mede organisator van het bejaardenreisje en is bestuurslid van het groene kruis. Kortom een bescheiden man met een tomeloze inzet. Hij is een van de mensen die een klein dorp groot houden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER