“Opdat wij niet vergeten”

0
1771

Dodenherdenking 4 mei

In het jaar dat we 75 jaar vrijheid kunnen vieren, worden mensen door een virus aan huis gekluisterd… Voor het 4-meicomité was het dus niet mogelijk om een herdenking als gebruikelijk te organiseren. Wel was het duidelijk dat we, net als anders, ook in Tjerkwerd bij de oorlogsslachtoffers stil wilden staan, met name ook bij de vier personen, van wie de namen op het monument zijn vermeld.

Op de avond van 4 mei zijn er door leden van het comité kransen gelegd bij het monument op het kerkhof. Ook door anderen waren er bloemen gelegd. Met een kort gedicht en een moment van stilte werden de Tjerkwerder slachtoffers herdacht. Via het filmpje en de foto’s krijgt u een korte impressie.

Graag willen we iedereen bedanken die op wat voor manier dan ook zijn steentje heeft bijgedragen. Ook dank aan alle dorpelingen die massaal de vlag halfstok hebben gehangen.

4-meicomité Tjerkwerd: Geertje Bakker, Joke de Jong, Wiebren de Jong, Jentje van der Stap en Heleen Wilts

Exemplaren van het boek Opdat wij niet vergeten, geschreven door Gerben D. Wijnja, zijn nog steeds te verkrijgen bij de comitéleden voor 10 euro per stuk. De opbrengst komt geheel ten goede aan de herdenking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER