Regiobijeenkomsten Fryslân foar de Wyn van start

0
855

Vanaf 26 mei starten de regiobijeenkomsten van Fryslan foar de Wyn. De laatste bijeenkomst is eind juni. In totaal zijn er 11 bijeenkomsten gepland. Men dient zich aan te melden via de website www.fryslanfoardewyn.nl.

Tot nu toe waren in het proces van Fryslân foar de Wyn vooral de initiatiefnemers van nieuwe windparken aan het woord. De komende tijd wil de regiegroep van Fryslân foar de Wyn weten hoe omwonenden van de windinitiatieven over de plannen van die initiatiefnemers denken. De regiegroep wil daarmee een beeld krijgen hoeveel draagvlak er lokaal is voor het betreffende project en of er suggesties zijn om de plannen te verbeteren.

Daarom worden er in mei en juni “regiobijeenkomsten” georganiseerd waarin telkens drie of vier plannen aan de orde komen. Deze bijeenkomsten zijn verspreid over heel Friesland. De bedoeling is dat geïnteresseerden zich aanmelden via de website van Fryslân foar de Wyn. Zijn er teveel voor de beschikbare zaalruimte, dan wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de avonden worden voornamelijk de plannen op de “Kandidatenlijst” besproken. Indien gewenst kunnen ook plannen op de “Reservelijst” worden geagendeerd. Per project zullen er initiatiefnemers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Bewoners kunnen hun mening ook geven via een enquête op de website van Fryslân foar de Wyn (www.fryslanfoardewyn.nl). Eind juni wordt er aanvullend een opiniepeiling uitgevoerd om de mensen te bereiken die niet hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten of aan de enquête.

Fryslân Foar De Wyn
Johannes Houtsma, Albert Koers en Hans van der Werf

Op woensdag 4 juni a.s. worden de plannen van Tjerkwerd besproken, nl. de opschaling van Wynpark Beabuorren bv en het nieuw te realiseren park van Wjukslach, gelegen op het grondgebied ten westen van Tjerkwerd. Zowel voor- als tegenstanders kunnen hier hun zegje doen. De regiobijeenkomst wordt gehouden in het vroegere gemeentehuis van Witmarsum. Voor meer info zie: www.fryslanfoardewyn.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER