Dorpsfeest “Expeditie Tjerkwerd” 29 en 30 Augustus 2014

0
3815
HPIM7381.jpg

Een machtig mooi zeskamp weekend hebben de Tjerkwerder Skieppesturten beleefd!
Het heerlijke nazomer weer, werkte goed mee. Vrijdag startte het programma met de opening van de nieuwe kleedruimte op het sportveld, na ruim een jaar hard werken door vele vrijwilligers, is er een prachtig gebouw neergezet! Het korps “Eensgezindheid” gaf luister aan het openingsritueel.

Het jongste en het oudste lid; Niek Ebbendorf en Bertus Walsma van de kaatsvereniging knipten het lint door. Vanaf tien uur , na de koffie met gebak: startsein voor de senioren kaatsers, een uurtje later de jeugd kaatsers. De “Agrarische Partij” gesponsord door een aantal boeren uit Tjerkwerd en omstreken, beloofde mooie zuivelprijzen.

Ondertussen gingen de volleybal teams alternatief aan de bal, in verband met het thema was voor de verandering een camouflage net gespannen, best nog een “klus“ om dan te anticiperen op je tegenstander…! In de feesttent is er door de jeugd flink geknutseld, een amulet ketting was het resultaat. Ondertussen begonnen de “ouderen “ te werken aan een “Expeditioneel tafelstuk” , een workshop onder leiding van Akke Nota.

Zeer gevarieerde resultaten, leuk om te zien hoe creatief een ieder individueel kan zijn. In de middag hebben de jongste jeugd zelf een hengel gemaakt, waarna zij met hun door de visvereniging gesponsorde informatietas betreft verantwoord vissen en een jeugd vergunning, hun hengeltje uitgooide in de Trekvaart. Ook werd er Jeu des Boules onder leiding van Lutske Schakel gespeeld.

Een quiz , het eerste spel van de zeskamp in het thema “Expeditie Tjerkwerd”, werd de start van de avond in de feesttent. Het tweede spel in de pauze van de muziek , touw knopen, bleek nog een lastige logica klus . Van Geeft ‘m liet de Tjerkwerders lekker swingen tot in de “late uurtjes”! Zaterdag stond de dag in het teken van de resterende vier zeskamp spelen, start met het derde spel, een actief ballen- vang spel , was hierna even tijd voor koffie, om vervolgens het vierde spel, een estafette spel op de “survival baan” uit te voeren.

Na “ gedane arbeid “ kreeg de jongste jeugd een patatje aangeboden en konden de ouderen aanschuiven aan de “warme dis”. Hierna werd het vijfde spel gespeeld, een hindernisbaan, waar door middel van estafette woordpuzzelstukjes door de deelnemers aan het einde van de baan gebracht, uiteindelijk een woord opleverde .

Het zesde onderdeel van de zeskamp was de inbreng van de buurten zelf, het lied gemaakt aan de hand van twaalf woorden , welke door de organisatie aan de captains was aangereikt, bracht een heel gevarieerd , muzikaal, humorvol theater optreden! Voor de jury een hele opgave hieraan de zeskamp punten te verdelen.

Alle buurten hebben enorm hun best gedaan! Hierna aanvang van het matinee met medewerking van discotheek Silver. Rond acht uur de prijsuitreiking van de zeskamp. Het werd weer één groot feest! Zondag werd er een tentdienst gehouden.

Het organiserend comité; Oranje vereniging Mei Inoar Ien kijkt terug op een zeer geslaagd feest en dankt de sponsoren, alle vrijwilligers, èn de deelnemers voor hun inbreng. Zonder hen kunnen zij niet! Anita Hekkema, voorzitter Oranjevereiniging Mei Inoar Ien.

Uitslagen
Kaatsen jeugd:
Winnaarsronde:
1. Lucas Bijlsma( koning!), Kees Bekema
2. Jildert Boersma, Stefan Dijkstra
3. Lineke Schakel, Marit Draaisma

Verliezersronde:
1. Jimte Draaisma, Bouwe Enne Feenstra
2. Anne Galama, Eline Miedema

Kaatsen Senioren:
Winnaarsronde:
1. Klaas Sjoerd Koopmans( koning!), Wiebren de Jong, Hotske Burghgraef
2. Anne Bakker, Rein Bakker, Reiny Haytema
3. Gooitzen Brandsma, Sven Bijlsma, Sigrid de Boer
4. Thomas Burghgraef, Theo Galema, Robin Bijlsma

Verliezersronde:
1. Menno Galama, Sjoerd Wijngaarden, Michiel de Jong
2. Seakle Witteveen, Thomas Huitema, Jentje van der Stap

Volleybal:
1. Team WATER; Jelle Zijsling, Richt Bakker, Pier jan Zijsling, Marrit Speerstra
2. Team VUUR ; Mireille Galema, Broer Feenstra, Marije Dijkstra, Femke Lemstra

Jeu des Boules:
1. Joke Schukken en George Volberda
2. Tetsje Breeuwsma en Ids Schukken
3. André van Scheltinga en Joop Nota

Zeskamp:
1. Singel / Kade / Kerkstraat   Wisselbeker!
2. Baburen / Jousterp / Rytsjeterp
3. Ymswoude
4. Sylroede
5. Waltaweg
6. Arkum / Dedgum / Dyksicht

LAAT EEN REACTIE ACHTER