Senioren- en jeugdpartij op zondag 10 juni

0
1420

Zondag 10 juni was het een drukte van belang op het kaatsveld in Tjerkwerd. KF De Twa Doarpen organiseerde een kaatspartij voor de jeugd vanaf groep 5, de tussengroep (groep 8, klas 1 en 2) en de seniorleden.

De jongste jeugd kaatste met 5 partuur in een poule en begonnen met ieder een eerst op de telegraaf. Er moesten 4 omlopen gekaatst worden. In de eerste omloop waren de partijen snel beslist. In de tweede omloop waren de partijen zeer spannend. Het partuur van Jonathan de Boer en Ilse Poelstra moest het opnemen tegen het partuur van Hinke Bouma en Riemer Teppema. Met alles aan de hang werd de partij gewonnen door Jonathan de Boer en Ilse Poelstra. Ook de partij tussen Ymte Tjalma en Teake Tilstra tegen Teake Jelle Teppema en Jorn Ouderkerken was een ware strijd, hier wonnen Ymte Tjalma en Teake Tilstra met 5-5(6-4). Nadat alle partijen verkaatst waren werden  de punten opgeteld en kwamen Ymte Tjalma en Teake Tilstra met 4 overwinningen (28 punten) als beste uit de bus. Zij gingen met de kransen naar huis, dik verdiend.  Tweede werden met maar 2 punten verschil Teake Jelle Teppema en Jorn Ouderkerken.

Bij de tussengroep werd er in 4 tweetallen gestreden om de prijzen in een poule. Hier moest de jeugd 3 omlopen kaatsen. Het partuur van Bouwe Ine Feenstra en Liam Kramer wist alle partijen te winnen. Een prima prestatie. Tweede werden Willem Poelstra en Siebrich Boersma.

Bij de senioren was er een mooie lijst van 8 parturen. In de eerste omloop waren er 2 hele spannende partijen met al het houtwerk aan de telegraaf. Bert Jan Ouderkerken, Leo Bekema en Agatha Witteveen moesten het opnemen tegen Ype Bote Bonnema, Freerkje Hoeke en Atty Gietema. Deze partij werd gewonnen door Bert Jan c.s. Ook Klaas Sjoerd Koopmans, Sjoerd B. Bouma en Wim Kramer maakten er een ware titanenstrijd van tegen Auke Walsma, Thomas Huitema en Oane Tjalma. Deze strijd werd in het voordeel van Klaas Sjoerd koopman en c.s. beslist. In de tweede omloop van de winnaarsronde werd er fel gestreden voor een plaatsje in de finale. Ids Walsma, Jelle Brandsma en Hotske Burghgraef wonnen nipt van Bert Jan c.s. 5-5 (6-2). Ook Klaas Sjoerd c.s. wonnen weer na een spannende strijd tegen Rein Bakker, Anno Galama en Anna Frouk Poelstra 5-5 (6-2).

In de verliezersronde werd ook flink gestreden om een finaleplaats. Sven Bijlsma, Michiel de Jong en Anne Gietema wonnen de 2e omloop met 5-3 (6-0) van Ype Bote c.s. Ook won het partuur van Jan Hessel de Groot, Pietsje de Boer en Jan Postma met

5-3 (6-4) van Auke c.s. De finale van de verliezersronde werd gewonnen door de jongere generatie: Sven, Michiel en Anne 5-2 (6-0).

De finale in de winnaarsronde was een ware strijd met bijna alles weer aan de telegraaf, maar Ids, Jelle en Hotske trokken aan het langste eind. Zij wonnen de partij met

5-5 (6-4) van Klaas Sjoerd, Sjoerd en Wim.  En zo kregen de winnaars de krans omgehangen. Al met al een zeer geslaagde en sportieve kaatsdag. De sponsors voor deze wedstrijd, de Rabobank voor de jeugd en Van Buren Bolsward voor de senioren, willen we natuurlijk bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER