Skieppesturt 2000: Commissie Simmer 2000

0
816
Skieppesturt 2000

TJERKWERD – De commissie Simmer 2000 Tjerkwerd-Dedgum viel dit jaar de eer te beurt de traditionele jaarprijs van de redactie van dorpskrant ‘t Skieppesturtsje in ontvangst te mogen nemen. Die onderscheiding bestaat uit een oorkonde met heuse skieppesturt, het symbool en de bijnaam der dorpsbewoners aan de Workumer Trek-vaart. Johanna Bakker, Jan Blanksma, Siep Boersma, Riet Bruinsma, Anneke Feenstra, Jelle Feenstra, Durk van der Gaast, Betty Jellema, Baukje Kootstra, Jaap van Lingen, Adam Poelstra, Fokko Rollema en Bertus Walsma mochten de hoogste eer van het dorp in ontvangst nemen tijdens het nieuwjaarsbal dat zaterdagavond gehouden werd in dorpshuis It Waltahûs.

De commissie heeft zich in het afgelopen jaar bijzonder sterk gemaakt voor een onvergetelijk Simmer-2000-barren. Een indrukwekkend feestprogramma had de 13-koppige commissie aan inwoners en oud-inwoners voorgeschoteld. Een muzikale verrassingsochtend voor de jeugd, een groots muziekspektakel in de feesttent, een reünie met braderie, optocht van oude tractoren, ringrijden, helikopter-vluchten, versierde wagens en tal van andere activiteiten lieten het dorpsleven in Tjerkwerd weer uitbundig bruisen van energie en creativiteit. Afsluitend was er in de kerk op zondag een concert o.l.v. de eigen dorpsmaestro Jan Blanksma.

Tevens leverde het feest een tweetal boekjes op: een over de geschiedenis van de Babuurstermolen en de 2000 jaar durende n strijd tegen het water, en Wolir kom Thiis, een fraai geïluistreerd, 52 pagina’s tellend  programmaboekje met interessante artikelen over heden en verleden. Overal had de commissie aan gedacht. Zelfs een eigen website trok de aandacht van de iedereen in de wereld en die werd door de provinciale commissie als buitengewoon professioneel omschreven, mede door het omvangrijke feestprogramma dat georganiseerd was. Eens te meer een voorbeeld van een gebeuren waarin een kleine dorpsgemeenschap aangeeft groot te zijn.

Het was om al die redenen dan ook geen grote verrassing dat de dorpskrantredactie, bestaande uit Tea Huitema, Trudy Witte-veen, Joop Nota, Gerben Wijnja en Henk van der Zee de juryprijs aan de leden van deze ‘warbere’ Simmer-2000 commissie uitreikte. Henk van der Zee namens de redactie: ‘It wie in bysûnder en unyk feest, in tige slagge feest., Grutte wurdearring foar dit ulles. Tige tank oan de sponsors, de wynwenners fan beide doarpen, de wit-ik-hoefolle frijwilligers, de bouers en brekkers, de wrotters en de skreppers, but last en ofaral net least de kommisje. Us tank en ús Skieppesturt foar jimme!’

Joop Nota, zelf Skieppesturt van het jaar 1999 dankzij al zijn verdiensten voor het dorp, gaf te kennen dat hij na bijna tien jaar redactiewerk met ingang van het nieuwe seizoen stopt. Voor hem in de plaats komt Liesbeth Galama. Op het nijjiersbal maakte Trudy Witteveen namens het dorpshuis bekend dat in It Waltahûs met ingang van vrijdag 19 januari een Dames- & Heren Sociëteit van start zal gaan. Iedereen van 20 jaar en ouder kan als lid toetreden met als bedoeling eens per maand in de wintertijd (tot en met maart) een gezellige avond te organiseren. Gezellig was. het eveneens op die avond van de zesde januari waar onder het genot van een drankje en muziek van ‘Hou het kort’ nog lang werd nagekletst over die bijzondere reünie van Simmer-2000.

Op de foto zien we dat het uitreiken van de Skieppesturt aan de commissie Simmer-2000 Tjerkwerd-Dedgum plaats heeft gehad. De oorkonden zijn uitgereikt en er wordt getoast met champagne. Op de foto ontbreken Adam Poelstra en Siep Boersma. (foto: Gerben D. Wijnja)

LAAT EEN REACTIE ACHTER