Skieppesturt 1999: Joop Nota

0
805
Skieppesturt 1999

Op het nieuwjaarsbal in het dorpshuis van Tjerkwerd heette voorzitter Trudy Witteveen van de Stichting It Waltahûs alle aanwezigen hartelijk welkom. In haar openingswoord sprak zij een woord van dank aan het adres van alle vrijwilligers die het dorpshuis ook in 1999 weer draaiend hebben gehouden. Sicko Postma verliet het bestuur na zeven jaar en wordt opgevolgd door Aggie Ouderkerken.

Hoogtepunt van dit nieuwjaarsbal is elk jaar weer de verkiezing tot Skieppesturt van het jaar. De naam van deze onderscheiding is ontleend aan de bijnaam van de inwoners van Tjerkwerd. Die eer viel nu te beurt aan Joop Nota. Hij kreeg deze waardering voor zijn grote verdiensten voor het dorp. Namens de redactie sprak Henk van der Zee de aanwezigen toe, nadat eerder een nieuw, speciaal geschreven Skieppesturtlied door de redactieleden ten gehore was gebracht. De jury prees Nota’s brede inzet met de woorden: ‘Joop Nota is in man dy’t it hert op it goede plak hat.’ Al 25 jaar lang zet hij zich op voorbeeldige wijze in voor de kerk, de school, de begrafenis-vereniging, het koor, de jeugdclub en ander jongerenwerk. Zijn grote betrokkenheid bij alles wat zich in het dorp afspeelt is opmerkelijk.

Opvallend is ook zijn onvermoeide inzet voor het behoud voor het oude voormalige Gereformeerde kerkje aan de Waltaweg dat hij geheel eigenhandig zonder enige vorm van subsidie restaureerde. Sinds 1987 doet het geen dienst meer als Godshuis, maar na het gewetensvolle herstel is het omgetoverd tot een soort gemeenschapshuis. Met een oprecht gevoel voor traditie hebben Joop en zijn vrouw Akke een passend antwoord gegeven op de vraag die ruim tien jaar geleden speelde toen ze eigenaar werden van het monumentale gebouw dat smeekte om een bestemming die het kerkelijk verleden geen onrecht zou aandoen.

Op de foto zien we dat de trotse Joop Nota de skieppesturt aan het lint draagt en de oorkonde aan de in de zaal aanwezige Tjerkwerders toont. (Foto Gerben D. Wijnja)

LAAT EEN REACTIE ACHTER