Skieppesturt 2011: Henk van der Zee

0
1105
Skieppesturt-2011

TJERKWERD – Een gewoonte die nu al 35 jaar lang een vast onderdeel is van de nieuwjaarsviering, is de toekenning van de Skieppesturt. Met uitzondering van de allereerste keer vond de toekenning van de hoogste dorpseer, de Skieppesturt, plaats in het dorpshuis It Waltahûs en ook dit jaar was dat op zaterdag 7 januari the place to be. De redactieleden van de dorpskrant ’t Skieppesturtsje hadden alle bewoners weer langs de meetlat gelegd en waren tot de conclusie gekomen dat het dorp zich wederom kon verheugen in de buitengewone verdienste van een der inwoners. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd langzaam maar zeker duidelijk dat de kersverse Skieppesturt iemand van een bijzonder kaliber is zonder daarmee de voorgaande Skieppesturten te kort te doen.

Us mem Ria
In het afgelopen jaar speelde de dorpsmusical Us Mem Ria een belangrijke rol in het dorpsgebeuren. Verschillende organisaties waren daarbij van de partij en als collectief werd er een fantastisch schouwspel in de bomvolle feesttent op het podium gebracht. Het was Henk van der Zee die tekende voor de tekst en de regie en tijdens de uitvoering zelf te midden van het publiek achter de knoppen zat en na afloop een staande ovatie in ontvangst mocht nemen. Een echte boppeslach die indruk had gemaakt.

Maar zoals dat zo vaak gaat in een hechte dorpsgemeenschap liggen er bij mensen die zich daarvoor sterk maken vaak meerdere kwalificaties aan ten grondslag. Zo was Henk van der Zee jarenlang een gewaardeerd hoofd der school, maar ook z’n brede vrijwilligersinzet was de redactie niet ontgaan. Nog niet zo lang geleden maakte hij tevens deel uit van de redactie en kon hij volgens goede gewoonte een schapenstaart uit de unieke ambachtelijke schaaps- en lamsvachtlooierij van Van Buren uit Bolsward uitreiken aan dorpsbewoners die zich buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt. Nu kreeg hij hem zelf om gehangen, de man die als Sinterklaas ook goede sier maakte bij de kinderen van Tjerkwerd en als bestuurslid van de Oranjevereniging z’n creatieve ideeën met feestvierend Tjerkwerd kon delen.

Kortom, de redactie van ’t Skieppesturtsje, bestaande uit Anneke Feenstra, Mireille Galema, Riemkje Lemstra, Fokko Rollema en Gerben D. Wijnja, had weer een goede keuze gemaakt en ,miskien is dizze takenning wol de oanrekommandaasje om op ‘e nij ris mei sa’n boppeslach te kommen. It soe ús wol oanstean,’ aldus de redactie in haar toelichting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER