Skieppesturt 2013: Bertus en Nellie Walsma

0
1141
fbnskiepesturt2013.jpg

TJERKWERD – Het echtpaar Nellie en Bertus Walsma kreeg zaterdagavond tijdens het nieuwjaarsbal in  dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd de onderscheiding ‘Skieppesturt fan it jier 2013’. Zij kregen deze prijs voor hun enorme inzet voor de dorpsgemeenschap van de Skieppesturten, zoals de inwoners van Tjerkwerd genoemd worden.

De redactie van dorpskrant ’t Skieppesturtsje organiseert jaarlijks de uitreiking, wat voor de dorpsbewoners tevens een feestelijke start van het nieuwe jaar betekent. Terugzien op de kwaliteiten van dorpsbewoners is gepast en hoort al tientallen jaren tot de vaste traditie waarbij een oorkonde deel uitmaakt van de waardering.

Nellie en Bertus zijn zeer actieve mensen die eigenlijk van het ene in het andere bestuur terecht komen en dat naast de drukte van het boerenbedrijf en een groot gezin. Maar het gevoel erbij te horen, deel uit te mogen maken van een fijne gemeenschap, zorgt voor een onafgebroken betrokkenheid door deelname in tal van besturen zoals dat van de Stichting van het dorpshuis, de Oranjevereniging, de Sportcommissie, Simmer 2000, de klaverjasclub en last but not least de ijsvereniging.

De redactie verwoordde dat speels door de dorpse betrokkenheid te kwalificeren als een “mienskipsmeid fan brûsbriljantsjes”. En bruisen deed het nog lang die avond. Tjerkwerd kan terug zien op een gezellige avond en twee schapenstaarten uit de leerlooierij van Van Buuren uit Bolsward, een bedrijf met een geschiedenis sinds 1861, hebben met eeuwigheidswaarde weer een ereplek gekregen in de huiskamer van twee oprechte Skieppesturten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER
DELEN
Vorig artikelMat Januari 2014
Volgend artikelMat februari 2014