Skieppesturt 2017: Alie Poelstra

0
1597

Tjerkwerd – Op zaterdagavond 6 januari werd in dorpshuis It Waltahûs de hoogste dorpsonderscheiding weer uitgereikt op het traditionele nieuwjaarsbal. Die prijs bestaat uit een heuse schapenstaart met een gekalligrafeerde oorkonde. Die “Sturt” ontleent haar naam aan de bijnaam van de dorpsgenoten: Skieppesturten. Al vele jaren is die verstrekt aan uiteenlopende besturen, werkgroepen en individuele bewoners die zich sterk hebben gemaakt voor dorpsactiviteiten in de breedste zin van het woord.

Vorig jaar bestond de dorpskrant 40 jaar. Zij vierde haar jubileum toen met het verschijnen van een fullcolour glossy waarin al die personen de revue passeerden. Dit jaar is daar een “nagelnije Skieppesturt” aan toegevoegd. Gerben Wijnja zei namens de redactie in zijn toespraak:

” It sil dy mar oerkomme: setst neat fermoedzjend nei it Waltahûs ta om te hearen wa’t de Skieppesturt krijt en dan bist sels de gelokkige. En dan noch wol yn it Kulturele Jier 2018, in jier dat stiiffol stiet fan de meast yndrukwekkende aktiviteiten. Noch wol mei in Kulturele Haadstêd fan Europa, mei Ljouwert en it omlizzend plattelân derby. Yn dat jier skiednis skriuwe is tige bysûnder. En dat is ek it krijen fan de Skieppesturt.”

Voor de toekenning van de hoogste dorpseer stijgt de spanning in de feestzaal tot een hoogtepunt als de kwaliteiten van de betreffende persoon worden gememoreerd. Gerben Wijnja: “Dit jier giet de priis nei in bysûnder persoan.  In frou dy’t fan wanten wit, dy’t al in jiermannich aktyf is en boppedat hielendal by de ynventaris fan it doarp heart, fan it doarpshûs ek.”

De redactie is van mening dat het aktief deel uitmaken van zo’n gemeenschap een voorrecht is die gewaardeerd dient te worden. Dit jaar kwam die grote eer toe aan Alie Poelstra van de Waltaweg die als het ware als geen ander hart heeft voor het dorp Tjerkwerd, die liefst overal bij betrokken wil zijn, zo mogelijk nooit een vergadering overslaat en de handen uit de mouwen wil steken als vrijwilligster van het dorpshuis. Met haar 78 jaar maakte ze nog schoon en assisteert bij bardiensten. 45 jaar lang was ze lid van het Kerkkoor. Ze is lid van alle verenigingen in het dorp, komt trouw naar de 60+ Soos een neemt elke week nog deel aan de “fitness foar froulju”.  En vorig jaar was ze 12 ½ jaar vrijwilligster in Avondrust te Makkum. Gerben Wijnja: “En dit barren jûn is ek soksawat: it moaiste wat it doarpslibben yn Tsjerkwert jaan kin.”

Skieppesturt Alie Poelstra temidden van haar familie.

Vervolgens werd haar door de redactie de Schapenstaart omgehangen en kreeg ze een oorkonde. Het applaus in de zaal was geweldig. Haar familie kwam opeens ook tevoorschijn, vanachter de coulissen. En omdat ze net jarig was geweest, zette de muziek toepasselijk in waarop een ieder uit volle borst meezong. Tranen biggelden toen even over haar wangen. Dat ze dit nog mocht meemaken. Dolblij met de onderscheiding begaf ze zich later op de avond onder haar dorpsgenoten om het feest verder te vieren.

Gerben D. Wijnja

LAAT EEN REACTIE ACHTER