Slotpartij K.F. Twa Doarpen 2 september

0
411

Op zaterdag 2 September had K.F. De Twa Doarpen de slotpartij van dit seizoen. Met tevens Volleybal, Jeu de boules en een bbq in samenwerking met de sportveld commissie. Het was een erg geslaagde dag met mooi weer en volop actie en gezelligheid.

Kaatsen
De finale ging tussen het partuur van Sven Bijlsma, Sjoukje Stuiver & Willem Schakel en het partuur van Rein Bakker, Hidde Lemstra & Gelbrich Boonstra. Met 5 eersten tegen 1 eerst in het voordeel van Rein Bakker, leek de finale bijna uitgespeeld te zijn. Maar helaas werd Hidde Lemstra getroffen door een blessure waardoor hij niet verder kon spelen. Gelukkig kon Robin Bijlsma invallen  en hebben ze uiteindelijk de finale nog kunnen winnen met 5-3 (6-2).

In de verliezersronde stonden het partuur van Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong & Hinke Bouma en het partuur van Kees Bekema, Thomas Huitema & Djurre Zijsling.  Dit was een spannende partij, maar uiteindelijk won het partuur van Bert Jan met 5-4 (6-4).

Winnaarsronde:
1. Rein Bakker, Hidde Lemstra, Gelbrich Boonstra
2. Sven Bijlsma, Sjoukje Stuiver, Willem Schakel
3. Ids Walsma, Sjoerd Bouma, Daniel de Boer

Verliezersronde:
1. Bert Jan Ouderkerken, Wiebren de Jong, Hinke Bouma
2. Kees Bekema, Thomas Huitema, Djurre Zijsling

Volleybal
Bij het Volleybal waren er 10 deelnemers die individueel streden om de winst. Elke partij hadden ze een ander team en na alle wedstrijden werden het totaal aantal punten bij elkaar opgeteld.

1. Yde Schakel
2. Thea Zijsling
3. Sietske van der Meulen
4. Elske van der Meulen

Jeu de Boules
Bij de Jeu de Boules was er helaas niet zoveel animo. Er waren 4 deelnemers die tegen elkaar hebben gestreden om de uiteindelijke winst.

1. Sjoerd Breeuwsma
2. Klaske Huitema
3. Riemer Haytema
4. Andrea Boersma

We willen de sponsoren van het Volleybal en de Jeu de Boules: Klaas & Andrea Boersma bedanken voor het ter beschikking stellen van de prijzen voor deze activiteiten en de geslaagde dag. Daarnaast willen we ook de sponsor van het kaatsen bedanken: HawarIT.

Met sportieve groet,

K.F. De Twa Doarpen

LAAT EEN REACTIE ACHTER