Subsidie Ut de Mienskip

0
1068

Maak je mienskipsinitiatief, wens of idee mogelijk met de subsidieregeling Ut
de Mienskip! Een eenvoudige regeling om bovenlokale initiatieven uit dorpen
en steden te ondersteunen. De gemeente stelt voor 2020 en 2021 een bedrag
van 700.000 beschikbaar.

Hoe kun je een aanvraag Ut de Mienskip indienen?
Wil je een aanvraag Ut de Mienskip indienen? Op de website van de gemeente
vind je een aanvraagformulier. Zorg in ieder geval voor:
– een duidelijke omschrijving van het idee;
– een overzicht van de kosten per onderdeel (begroting);
– een overzicht waarin je aangeeft hoe je deze kosten gaat betalen (dekkingsplan).

Stads-, dorps- of wijkbelang, een stichting, vereniging, coöperatie of groep
van tenminste vijf personen kunnen aanvragen indienen.

Contact
Heb je vragen over Ut de Mienskip of wil je meer weten over de voorwaarden?
Kijk op www.sudwestfryslan.nl. Je kunt ook contact opnemen met je stad-,
dorp- of wijkcoördinator. Wie dat is, kun je ook terugvinden op de website.

LAAT EEN REACTIE ACHTER