tjaart-egge.nl

0
836

Geachte lezers Tjerkwerd en omgeving,

We zijn al jaren bezig om o.a de speciekohieren van Wûnseradiel 1748 -1806 digitaal vast te leggen, vervolgens deze bestanden te koppelen aan de minder bekende Personele kohieren 1689 -1794 van Wûnseradeel en deze weer te koppelen aan de Quotisatiekohieren 1749 en alle bestaande Lidmatenboeken van deze voormalige gemeente. We trachten via de Speciekohieren vele families te koppelen via de vermelde huisnummers. Zie onze site tjaart-egge.nl

Momenteel zijn we bezig het sluisrekenboek van Makkum te digitaliseren, met opvallende uitkomsten en resultaten. Ooit zijn we door Geneanet genomineerd als één van de beste genealogische sites van Friesland, samen met die van Dokkum. (De Sneupers) Wij hebben veel onderzoek naar bewoners en families in Tjerkwerd en omgeving gedaan. Wij willen deze gegevens gaarne met u delen. Vooral nu de gemeente Wûnseradeel is opgeheven en wij niet meer op de gemeentelijk website Wûnseradiel onze vondsten kunnen plaatsen, zoeken wij naar andere wegen. Wij helpen geïnteresseerde bezoekers belangeloos. Door onze speciale manier van werken hebben wij al velen kunnen helpen, die in deze regio geïnteresseerd zijn. In de praktijk blijkt dat we de migratie stromen naar de dorpen zichtbaar maken. De regionale grenzen moeten bij het speuren vaak worden overschreden. Voorbeeld van onze hulp. Momenteel is er in het Fries Scheepvaart museum de tentoonstelling “Gezonken als een baksteen.” Dankzij ons onderzoek en digitalisering van de Personele kohieren Wonseradeel konden wij de de Friese tjalk schipper traceren die met zijn tjalk 800 meter voor de kust van Hoorn is gezonken. Zie google internet. Onze gegevens zijn in dit boek vermeld met bron en naam site: tjaart-egge.nl Vorige week hebben wij het Kerkvoogdijboek Schettens 1714 – 1774 digitaal op de site tjaart-egge.nl geplaatst. Het is een voorbeeld van onze werkwijze: “Wij trachten de geschiedenis van eenvoudige mensen zichtbaar en toegankelijk te maken.” Door de genoemde personen te koppelen aan meerdere bronnen, krijgen de gevonden personen een “eigen gezicht.” Door het Kerkvoogdij Rekeningenboek digitaal vast te leggen wordt het document doorzoekbaar en voor anderen toegankelijk. Een tweede belangrijk aspect komt aan de orde: “We krijgen inzicht in het dorpsleven van de “eenvoudige dorpeling.” Het “droge geld “, voegt een dimensie toe aan ons genealogisch onderzoek. Het zelf speuren en vastleggen wordt interessanter en de bestanden krijgen betekenis. Prof. dr Jan Kok onlangs benoemd aan de universiteit te Nijmegen wijst zijn studenten de weg om te gaan speuren in oude brieven, documenten enz. van eenvoudige mensen. Wij trachten die nieuwe werkwijze ook toe te passen. Onze website is ondanks vele jaren hard werken nog in opbouw. Want dit werk vraagt veel tijd en energie. Veel werk hebben we inmiddels verricht met speuren naar de bewoners van Tjerkwerd, voorkomende in de Speciekohieren, belasting boeken waarin de bewoners vermeld zijn in volgorde van huisnummer. Mocht uw belangstelling zijn gewekt, bezoek onze site, tjaart-egge.nl

Gaarne reactie

Douwe Meinderts Bonnema Tjaart Egge Martens

LAAT EEN REACTIE ACHTER