Tjerkwerd/Blauwhuis, verkeersstremming Hemdijk, 03-10 t/m 09-12 2016

0
830
Hemdyksept16.png

Vanaf maandag 03 oktober t/m vrijdag 09 december 2016 is de rijbaan Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis gestremd voor al het doorgaande verkeer. Dit geldt (in verband met de veiligheid) ook voor fietsers en voetgangers! De aan het werk grenzende woningen/bedrijven zijn tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar, tenzij er voor een inrit van een woning/bedrijf tijdelijk werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wanneer gaat het werk beginnen?
Voor de zomer heeft Vitens de hoofdwaterleiding tussen Arkum en Blauwhuis vervangen. Begin oktober (week 40) starten we met werkzaamheden aan het asfalt. Deze werkzaamheden duren ongeveer tot begin december (week 49).

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan de rijbaan Hemdijk vinden reconstructie- en asfaltwerkzaamheden plaats. Verder wordt het werk met borden afgezet en worden er vooraankondigingsborden geplaatst. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. We vervangen het oude asfalt door asfalt met stalen wapening. Er is steeds meer verkeer. De voertuigen worden ook steeds zwaarder. Het extra sterke asfalt is hier beter tegen bestand. De weg wordt verbreed met bermbeton. Daarnaast komen er op diverse plaatsen passeerstroken. Deze aanpassingen zorgen voor uitwijkmogelijkheden, zodat elkaar tegemoetkomende voertuigen elkaar veiliger kunnen passeren. De kruispunten worden verhoogd en ze krijgen rood asfalt in plaats van zwart. Dit heeft een attentieverhogende en snelheidsremmende werking.

Omleidingsroutes
De dorpen rond de Hemdijk zijn bereikbaar via omleidingsroutes. Deze routes worden op borden aangegeven. De hulpdiensten zijn ook op de hoogte van de werkzaamheden en de omleidingen.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Reef Infra  te Oldenzaal. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Klaas Dijkstra van Reef Infra, telefoonnummer 06 – 50 24 63 59.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Sybe van der Meer of dhr. Patrick van Wijngaarden via het gemeenteloket 14  0515. Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER