Uitnodiging Jaarvergadering Oranjevereniging MEI INOAR IEN

0
1015
vergadering2016.jpg

Op vrijdagavond 22 januari 2016 om 20.30 uur in ‘t Waltahûs bent u van harte welkom bij de vergadering van Oranjevereniging MEI INOAR IEN.

  • Welkom/ Opening
  • Notulen Jaarvergadering 2015 en Jaarverslag
  • Verslag Penningmeester en vaststellen Kascommissie
  • Bestuursverkiezing; Doordat volgend kalenderjaar zowel Auke Walsma als Jan Nota aftreden hebben we gekozen om continuïteit terug te brengen in het aan en aftreden van bestuursleden. Zo vindt er weer ieder jaar een bestuurswisseling plaats. o Als nieuw lid heten wij welkom; Wieberen de Jong, tegenkandidaten kunnen zich tot 21 januari melden bij het bestuur van de Oranjevereniging.
  • Dorpsfeest 2 en 3 september 2016; bekendmaking thema; Zeskamp!
  • Rondvraag en sluiting

Na afloop kunt u kijken naar fotoreportages van “de laatste Koningsdag”, het Dorpsfeest en de Sinterklaasintocht 2015.

 U BENT VAN HARTE WELKOM!

LAAT EEN REACTIE ACHTER