Verbouwing ‘t Waltahûs in 1973

0
840
verbouwing73

Tjerkwerd verandert Harmonie in dik jaar in riant dorpshuis

Friesch Dagblad 17-10-73

In ongeveer anderhalf jaar is de „Harmonie” In Tjerkwerd veranderd in een riant dorpshuis. Na maanden van hard werken kan deze week het uiteindelijke resultaat worden opgeleverd. Vrijdagmiddag wordt het dorpshuis officieel geopend.

Nog een nieuwe naam, dat is als er goeie suggesties uit de bus komen, dc bedoeling, en er is weinig meer dat herinnert aan de oude Harmonie, het gebouw, waar de verenigingsactiviteiten uit het dorp grotendeels plaats vonden. De situatie in de Harmonie stond het dorp niet helemaal aan maar in een fikse opknapbeurt door de eigen bevolking had men niet veel vertrouwen. Er werd daarom een voorlopig stichtingsbestuur gekozen om de mogelijkheden van een verbouw, verder uit te werken. Het liep daarna als een trein. De Tjerkwerders verrichtten zelf het eerste sloopwerk, waarna er een mannetje aan het werk kon worden gezet, bijgestaan door vrijwilligers. Dat vergde evenwel teveel tijd en toen ten gevolge van twee ongevallen in het dorpshuis ook de klad wat in het vrijwilligerswerk kwam, schakelde het stichtingsbestuur de firma Van Zuiden in.

Hierdoor kwamen er wel enigszins andere bedragen uit de bus dan aanvankelijk waren geraamd. maar financieel lijkt de stichting quitte te spelen. De totale verbouwingskosten worden geraamd op ongeveer f 90.000,—. Het dorp rekent op een subsidie van f’ 10.000,— van de provincie en f 4.000 van het koningin Julianafonds. Voor het eigen werk staat een bedrag van f15.000.— begroot en aan eigen middelen, verkregen door diverse acties in het dorp. bezit de stichting f 9.000,—. De gemeente staat garant voor het tekort dat er nog op de begroting staat, namelijk f52.000,—. Dat betekent wel dat Tjerkwerd nu niet weer bij het gemeentebestuur hoeft aan të kloppen voor eventuele exploitatietekorten. Dat lijkt, zoals de zaken er nu voor staan. ook niet nodig. Het beheer houdt men zoveel mogelijk in eigen hand. Een inwoonster van Tjerkwerd zal het dorpshuis schoonhouden, de verwarming aanzetten en de deuren op tijd open zetten, de bestuursleden van de stichting zullen zich over de bar ontfermen.

subsidie

Om financieel rond te kunnen komen is de zaalhuur verhoogd, waarmee de verenigingen zich volledig mee akkoord verklaarden. Met de verenigingen is overigens ook de afspraak gemaakt, dat men de zaal achterlaat zoals die werd aangetroffen. Dus schoon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER