Vernieuwd Waltahûs geopend!

0
861

Meerdere keren moesten de plannen omgezet worden en zo lukte het niet dorpshuis It Waltahûs in Tjerkwerd in 2020 te heropenen. Vrijdag 11 februari was het wel zover.

Corona speelt een grote opening parten, maar de Tjerkwerders zien ook de positieve kant van deze periode. In het dorpshuis kon ongestoord geklust worden. ,,Wy wiene dochs ticht”, zegt Wieger de Jong van de bouwcommissie. Hij moest vreselijk schipperen met de bouwplanning, omdat materiaal niet altijd leverbaar was. ,,Dan moasten we earst mar wat oars oanpakke.”

Het pand, dat in 1832 al op kaarten van Tjerkwerd staat, werd niet alleen van binnen gestript en opnieuw ingedeeld, maar kreeg ook een uitbouw aan de kant van de vaart door het dorp. ,,Dat útsicht woene wy mear brûke.” Wie nu die kant opkijkt, doet dat vanuit een café-achtige sfeer met achterin een hoekje dat afgezet kan worden, zodat de jeugd er een eigen plek heeft.

De bar was er altijd al, maar de groep met toiletten middenin zat de ruimte danig in de weg. Die wc’s zijn daarom verplaatst naar de entree. Overigens een plek waar vroeger een steegje zat. Zo is zichtbaar dat het dorpshuis uit verschillende samengevoegde panden bestaat.

Eén daarvan heette oorspronkelijk De Doelen en werd later De Harmonie. In 1952 werden deze panden afgebroken. Wat er nu staat stamt uit 1973. De kerk maakte er eerst gebruik van, later werd het dorpshuis vernoemd naar de dorpsgenoot die Walta State liet bouwen.

In 1996 werd het pand voor het laatst opgeknapt, vertelt De Jong. Nu waren er vanaf eind 2017 verbouwplannen, maar het verkrijgen van subsidies werd een lang traject. Uiteindelijk wist het dorp zo’n 400.000 euro bij elkaar te krijgen. Gelukkig kwam er extra financiële steun van Windkracht Tien, zegt De Jong.

De materiaalprijzen waren veel hoger dan in 2017 voorzien. Windkracht Tien werd opgericht door Wynpark Beabuorren om het dorp mee te laten profiteren van de energieopbrengsten. Een dorpsbewoonster schonk de stamtafel met stoelen.

De bedoeling is dat It Waltahûs voortaan vaker overdag open is. Zondag wordt alvast een inloopmddag gehouden om hieraan te wennen. Ook komen er dorpszittingen van een fysiotherapeut of huisarts. Die kunnen in een kleine ruimte hun werk doen nu de grote zaal door een schuifwand afgesloten kan worden van het cafégedeelte. Uit deze grote zaal verdween het podium om plaats te maken voor een kastenwand. ,,It wie in sta-in-de-weg, dy’t wy hast noait brûkten.”

Terwijl straters aan alle kanten van het pand gisteren nog druk bezig waren en binnen het bouw- en inrichtingsmateriaal overal opgestapeld stond, had De Jong er alle vertrouwen in dat het goed zou komen voor de opening door wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslàn vanmiddag. ,,Tongersdeitejûn komt der noch in hiele ploech om lampen op te hingjen en alles te plak te setten. De bult sil dan hieltyd lytser wurden.”

Bron: Leeuwarder Courant, Maria del Grosso

LAAT EEN REACTIE ACHTER