Verkeersstremming Hemdyk en Vitusdyk, 02-05 t/m 01-07 2016

0
819
Himdyk.jpg

Vanaf maandag 02 mei t/m vrijdag 01 juli 2016 zijn de Hemdyk en de Vitusdyk vanaf de kruising Hemdyk/Arkum tot aan de kruising Vitusdyk/Jacobidyk te Blauwhuis gestremd voor al het doorgaande verkeer. De genoemde verkeersstremming geldt niet voor fietsers en voetgangers. Verder zijn de aan het werk grenzende bedrijven en woningen tijdens de werkzaamheden wel bereikbaar.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Op een deel van de Hemdyk en de Vitusdyk wordt de waterleiding vervangen.

Verkeersmaatregelen
De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst. Tijdens de feestdagen vindt op het aangaande deel van de Hemdyk en de Vitusdyk geen werkzaamheden plaats, waardoor het aangaande deel van  de genoemde rijbanen tijdens de feestdagen opengesteld is voor al het verkeer. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact

De werkzaamheden worden in opdracht van Vitens uitgevoerd door Fa. Verkley te Drachten. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u vanaf maandag 18 April 2016 contact opnemen met de contactpersoon van het bovengenoemde werk dhr. P. Koning van Fa. Verkley, 06-10033872

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. B. Brouwer (Projectleider van Vitens) via  088-8846258 Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER