Verkeersstremming Eemswouderlaan vervallen

0
766
eemswouderlaan.jpg

De verkeersstremming “Tjerkwerd, verkeersstremming Eemswouderlaan, 25-04 t/m 04-05 2016” wordt uitgesteld tot nader bericht. De genoemde verkeersstremming in het onderstaande bericht komt vanaf heden te vervallen.

Om welke werkzaamheden gaat het?
Aan de Eemswouderlaan vinden asfaltwerkzaamheden plaats. Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. De aan het werk grenzende bewoners worden door middel van een brief geïnformeerd over de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.

Contact
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra bv. Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV. telefoonnummer 06 – 10 13 26 24.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Sybe van der Meer of met dhr. Sjirk Fluitman via het gemeenteloket 14 0515 van gemeente Súdwest-Fryslân. Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER