Vernieuwing Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis

0
841
hemdijkn1.jpg

Vernieuwing Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis. De gemeente knapt de Hemdijk tussen Tjerkwerd en Blauwhuis op. We asfalteren de weg opnieuw en aan weerskanten komen grasbetontegels. We verhogen de (T-)kruisingen en leggen die in rood asfalt aan. Zo maken we de weg een stuk veiliger.

Wat is een ‘hemdijk’?
Een ‘hem’ is een binnenpolder. Een ‘hemdijk’ is de dijk die zo’n binnenpolder beschermt. Onze Hemdijk is al heel oud: de dijk is tussen de twaalfde en de zestiende eeuw aangelegd! Hieronder op
het kaartje ziet u welk deel van de dijk het oudst is. We willen deze bijzondere dijk graag voor de toekomst behouden. Daarom gaan we geen grote aanpassingen doen, maar laten we de dijk zoveel mogelijk met rust.

Wanneer gaat het werk beginnen?
Wanneer en waar we precies beginnen kunnen we nu nog niet zeggen. De voorlopige planning is dat in het voorjaar van 2016 waterbedrijf Vitens de hoofdwaterleiding tussen Arkum en Blauwhuis vervangt. Na de bouwvakvakantie van 2016 beginnen wij met onze werkzaamheden. Eind 2016 willen we de werkzaamheden afronden.

Hoe is de Hemdijk bereikbaar tijdens de uitvoering?
Ons uitgangspunt is dat de woningen en bedrijven aan de Hemdijk tijdens de uitvoering altijd bereikbaar blijven. Als er druk gewerkt wordt zal doorgaand verkeer niet mogelijk zijn. We proberen de overlast voor bewoners, bedrijven en de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Wat is het resultaat van de inloopbijeenkomsten?
Op de inloopbijeenkomsten op 29 september in Tjerkwerd en 30 september in Blauwhuis hebben aanwonenden van de Hemdijk en bewoners van Tjerkwerd, Blauwhuis en Dedgum dit plan kunnen bekijken. Deze goedbezochte inloopbijeenkomsten hebben veel opmerkingen opgeleverd. Hieronder geven we per onderdeel een overzicht van de opmerkingen en onze reacties hierop.

Breedte weg en bermen
Opmerkingen:
· De weg wordt te smal voor landbouw- en vrachtverkeer in combinatie met fietsers;
· Maak meer ruimte voor de fietser;
· Maak de bermen breder, zodat de weg meer steun krijgt;
· Schuif de weg op het traject Tjerkwerd-Krabbedijk een meter op in verband met het ontbreken van een berm aan de noordkant van de weg.

Reactie gemeente:
De weg blijft ongeveer net zo breed als nu. We maken de rijbaan smaller, maar met de grasbetontegels aan weerskanten erbij blijft de totale breedte gelijk. Een motorvoertuig en fietser kunnen elkaar passeren. Ook twee personenauto’s kunnen elkaar passeren als ze niet te hard rijden. Voor de grotere landbouw- en vrachtvoertuigen leggen we passeerstroken aan. Maken we de weg breder, dan rijden mensen harder en krijg je ongewenste inhaalbewegingen. Vooral voor fietsers ontstaat er dan een onveilige situatie. Er is geen ruimte op de Hemdijk om de bermen te verbreden. De bermen lijken wel breder als de grasbetontegels begroeid raken. Doordat er kabels en leidingen in de bermen liggen, kunnen we de weg niet zomaar opschuiven. Bovendien hebben de bermen weinig stevigheid. Er is ook geen fundering aanwezig.

Bermverharding
Opmerkingen:
· Grasbetontegels zijn gevaarlijk voor fietsers, vooral als ze verzakken en er een naad langs het asfalt ontstaat;
· Grasbetontegels zullen snel verzakken door het zware verkeer;
· Grasbetontegels maken veel lawaai als je er overheen rijdt.

Reactie gemeente:
Fietsers hebben hun plek op de rijbaan. De grasbetontegels zijn niet bedoeld voor fietsers. Het kan voorkomen dat een fietser naar de grasbetontegels uitwijkt. Daarom gebruiken we fietsvriendelijke grasbetontegels. Die hebben alleen ribbels aan de bermkant en niet aan de wegkant. Alleen als je te dicht bij de berm komt, rijd je daar overheen. Deze fietsvriendelijke grasbetontegels maken gelijk ook minder geluid als je er overheen rijdt. Verder besteden we extra aandacht aan de fundering van de grasbetontegels. Zo voorkomen we dat ze snel gaan verzakken.

Passeerstroken
Opmerkingen:
· Als tractors en vrachtwagens elkaar tegenkomen, dan past dit niet. De passeerstroken zijn te kort voor meerdere voertuigen achter elkaar, wat vaak het geval is;
· Passeerstroken werken niet. Niemand houdt zich daaraan;
· Passeerstroken zijn prima;
· Passeerstroken: hoe zie je ze als je hier niet bekend bent?

Reactie gemeente:
We maken de passeerstroken zo lang dat je ze normaal kunt gebruiken. We verwachten dat mensen zich met de nieuwe weginrichting socialer gedragen en rekening met elkaar houden. De passeerstroken komen zo veel mogelijk bij uitritten. Een passeerstrook bij een uitrit is herkenbaar en ook de bewoner/gebruiker van de uitrit heeft hier voordeel van bij het op- en afrijden van de weg.

Zichtbaarheid
Opmerkingen:
· Graag witte strepen of stippen op de weg in verband met donkere nachten en in de mist;
· Geen belijning, dan de bochten goed markeren;
· Fietsen in het donker is levensgevaarlijk!

Reactie gemeente:
Bij nieuwe wegen met dezelfde breedte brengen we geen belijning aan. Als we dit wel zouden doen, gaan bestuurders harder rijden. Juist hard rijden maakt een weg minder veilig voor alle weggebruikers. Je moet de weg inderdaad goed kunnen zien. Daarom gebruiken we reflecterende grasbetontegels of reflecterend asfalt. Als je daar met je licht op schijnt, is dit extra goed zichtbaar. Daarnaast krijgen de T-kruisingen een rode kleur asfalt en geven we de drempels met witte strepen aan. De kruisingen komen ook iets hoger te liggen, zodat ze extra goed opvallen.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het team Ruimtelijk Beheer en Duurzaamheid via het telefoonnummer 14-0515.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER